Západné Slovensko – Funkčné ZOO SaPA

26. októbra 2012 UverejnilZOO SaPA pri FNsP Nové Zámky,
Slovenská 11/A, Nové Zámky 940 34


kontakt na výbor: monikaaa999@hotmail.com

kontaktná osoba: Monika Vighová, 0903 411 584

web stránka: www.nzozsapa.tym.sk
ZOO SaPA pri NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
Ul. M.R. Štefánika 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom


kontakt na výbor: hornackova.slavka@zoznam.sk

kontaktná osoba: Bc. Slávka Horňáčková, 0905 301 208
ZOO pri NP Sv. Lukáša Galanta a.s.
Hodská 373/38, Galanta 924 22


kontakt na výbor: galanta.zoosapa@gmail.com

kontaktná osoba: Mária Bobková, 0903 771 260