Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Úvod


Podrobné informácie o normatívoch (t.j. povolených počtoch pacientov na sestru a lekára) ako aj o tom, ako poslať podnety na nedostatok personálu, nájdete na
www.loz.sk/chybajucipersonal/
Vopred ďakujeme, že spolu s nami chcete zlepšiť slovenské zdravotníctvo.

OZ SaPA22.10.2019
Ukončenie polročnej kampane „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu“

[ Správy - Výzvy ]


Bratislava 22.10.2019
Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) zrealizovali v predvolebnom roku kampaň „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“. Jej cieľom bolo poukázať na nedostatok personálu v nemocniciach a dopad tohto stavu na pacientov. Kampaň mala pacientom pomôcť domáhať sa u kompetentných svojich práv na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Dostali sme podnety na 17 nemocníc, ministerstvo zdravotníctva dosiaľ nepredložilo výsledky kontrol ani len na prvé podnety jemu doručené v máji 2019. Obrátime sa preto v tejto veci aj na Verejného ochrancu práv.

... celý článok ...

16.10.2019
Odpovede politických strán na predvolebné otázky OZ SaPA

[ Správy - Výzvy ]


OZ SaPA sformulovalo a zaslalo relevantným politickým stranám 8 otázok, ktoré sa týkajú zlepšenia situácie sestier, pôrodných asistentiek a ďalších zdravotníkov v našom sektore. Cieľom je spoznať názory a konkrétne návrhy strán pred voľbami v oblasti, ktorá sa bytostne týka nielen zdravotníckeho personálu, ale aj pacientov. Dostali sme odpovede od 3 politických strán, ďalšie dve nás pozvali na stretnutie, resp. avizovali zodpovedanie pri predstavení ich politického programu. Nižšie prinášame ich odpovede v plnom znení podľa abecedného poradia.

... celý článok ...

04.09.2019
TS LOZ a OZ SaPA v rámci kampane “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!”

[ Správy - Výzvy ]


TS: LOZ a OZ SaPA v rámci kampane “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!” vzhľadom na neodpovedanie urgujú odpoveď Ministerstva zdravotníctva SR na podnety občanov pre podozrenia z nedodržiavania normatívov v 8 nemocniciach.

... celý článok ...

01.08.2019
TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

[ Správy - Výzvy ]


V trenčianskej nemocnici bola založená nová bunka OZ SaPA. Jej cieľom je dodržiavanie personálnych normatívov, kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce

Bratislava 1.8.2019

Základnú odborovú organizáciu sestier a pôrodných asistentiek pri Fakultnej nemocnici Trenčín (FN TN) založili sestry pracujúce na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) ako reakciu na zlyhanie personálnej politiky aplikovanej na pracovisku OAIM FN TN.

... celý článok ...

02.07.2019
TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ a OZ SaPA

[ Správy - Výzvy ]


TS: Žiadame len dodržiavanie zákona, nemocnica v Trenčíne zakročila voči našej kampani “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu”. Vďaka nej bolo odhalené nedodržiavanie normatívov aj v tejto nemocnici.

Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) v marci spustili celoslovenskú kampaň „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu“, ktorej cieľom je zistenie a prešetrenie nedodržiavania personálnych normatívov (personálneho zabezpečenia) v nemocniciach.

... celý článok ...

06.06.2019
TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ a OZ SaPA

[ Správy - Výzvy ]


TS: LOZ a OZ SaPA v rámci kampane “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu” na základe podnetov od občanov žiadajú od ministerstva zdravotníctva vykonanie kontrol dodržiavania personálnych normatívov v 8 nemocniciach.

Po verejnej výzve v rámci kampane „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“ sme od pacientov a ich príbuzných obdržali podnety na podozrenia na nedostatok personálu na oddelenia viacerých nemocníc. Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) spracovali tieto podnety a oficiálne sme ich podali na MZ SR so žiadosťou o prešetrenie. ...

... celý článok ...

08.03.2019
TLAČOVÁ SPRÁVA 8.3.2019

[ Správy - Výzvy ]Bratislava 8.3.2019

Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) v predvolebnom roku spustili polročnú kampaň „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“. Cieľom je poukázať na problémy zdravotníctva, na nedostatok personálu v nemocniciach a pacientom pomôcť domáhať sa u kompetentných svojich práv na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

„Pacienti a ich rodiny vo všeobecnosti nevedia, aké práva má pacient. Že nedostatok personálu má vážne následky na starostlivosť o pacientov, že adekvátna zdravotná starostlivosť zahrňujúca istý počet zdravotného personálu je základné právo pacienta. Ľudia by sa mali domáhať svojich práv, zákon totiž stojí na ich strane,“ povedal Peter Visolajský, predseda LOZ.

... celý článok ...

06.02.2019
TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

[ Správy - Výzvy ]


Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) stojí za hlavnou odborníčkou pre odbor ošetrovateľstvo Helenou Gondárovou-Vyhničkovou a žiada ministerku, aby nepočúvala iba ekonomicky motivované pseudo-argumenty zamestnávateľov.

Bratislava 5.2.2019
Asociácia nemocníc Slovenska vyvíja nátlak na ministerku zdravotníctva a lobuje za odvolanie hlavnej odborníčky pre odbor ošetrovateľstvo Heleny Gondárovej-Vyhničkovej. Pani Gondárová-Vyhničková sa dlhodobo snaží o udržanie a zlepšovanie zdravotnej starostlivosti poskytovanej vzdelaným sesterským personálom. Dlhodobo spolu s OZ SaPA a SK SaPA upozorňuje na nesystémový krok premenovania zdravotných asistentov na praktické sestry, ktorého cieľom je ušetriť v nemocniciach a ambulanciách na personále. Tento krok spôsobuje nejasnosti v kompetenciách a smeruje k nahrádzaniu sestier personálom s nižším vzdelaním. Pritom zahraničné štúdie jednoznačne dokazujú, že prítomnosť vzdelaných sestier pri pacientoch zachraňuje životy*.

... celý článok ...

21.05.2018
TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

[ Správy - Výzvy ]


OZ SaPA nesúhlasí s nesystémovým riešením nedostatku sestier premenovávaním
zdravotníckych asistentov

„Nesúhlasíme s nesystémovým riešením katastrofálneho nedostatku sestier premenovávaním zdravotníckych asistentov na praktické sestry. Zdravotníckymi asistentmi sa stávajú absolventi stredných zdravotníckych škôl, nemajú povinnosť absolvovať vysokoškolské vzdelanie,“...

... celý článok ...

21.03.2018
TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

[ Správy - Výzvy ]


Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek žiada Petra Pellegriniho, aby namiesto Andrei Kalavskej nominoval za ministra zdravotníctva zodpovedného odborníka.

... celý článok ...

15.03.2018
Slovensko je skokanom v hodnotení za dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Nie za kvalitu.

[ Správy - Výzvy ]


TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

Slovensko je skokanom v hodnotení za dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Nie za kvalitu.

Slovensko získalo 13. miesto oproti minuloročnému 23. v rebríčku Euro Health Consumer Index (EHCI). Za nami sú všetky krajiny V4, dokonca aj Veľká Británia. Rebríček hodnotí úroveň zdravotníctva z pohľadu pacienta a na základe údajov pacientskych organizácií. Mnohí boli zaskočení nepochopiteľným nárastom kvality zdravotníctva na Slovensku oproti minulému roku. Sme nevídaným skokanom roka.

... celý článok ...

14.03.2018
Problémy slovenských sestier sú stále podceňované, pribúdajú polená pod nohy.

[ Správy - Výzvy ]


TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

Problémy slovenských sestier sú stále podceňované, pribúdajú polená pod nohy. Požadujeme splnenie dohôd z Ministerstva zdravotníctva SR.

Na podnet Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR bola nedávno zrušená špecializácia „Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých“. Dúfame, že minister Drucker dohliadne na splnenie prísľubov zo stretnutia 8. marca na Ministerstve zdravotníctva SR tento škodlivý krok napraviť.

... celý článok ...

08.12.2017
TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

[ Správy - Výzvy ]


OZ SaPA považuje zvýšenie platov len pre časť sestier za nesystémové opatrenie, pri ktorom ministerstvo ignoruje dlhodobé požiadavky sestier. OZ SaPA požaduje rast miezd všetkých sestier s cieľom zabrániť ďalším poklesom ich počtov pri pacientoch.

„Sme znepokojené, že ministerstvo zdravotníctva naďalej nerieši katastrofálny nedostatok tisícov sestier spôsobený ich nedocenením. Napriek nášmu spoločnému úsiliu s komorou sestier a pôrodných asistentiek ministerstvo ignoruje naše dlhodobé požiadavky ...

... celý článok ...

08.09.2017
TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

[ Správy - Výzvy ]


Bratislava 8.9.2017 OZ SaPA podporuje iniciatívu OZ KOVO v dôchodkovej oblasti, ktoré je za stanovenie maximálneho veku odchodu do dôchodku a za vytvorenie zákonných možností pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku.

„Negatívne údaje a trendy v demografii nie je možné riešiť zvyšovaním veku odchodu do dôchodku, zvlášť ak nie je stanovený strop. Predstava 68-ročnej zdravotnej sestry či ošetrovateľa, ktorý podáva rovnaký výkon ako jeho 35-ročný kolega, je utopistická. Aj z tohto dôvodu podporujeme ...

... celý článok ...

23.05.2017
OZ SaPA – spoločný víkend

[ Aktivity OZSaPA ]


Milé členky OZ SaPA,
OZ SaPA pripravuje pre Vás zaujímavý víkend s bohatým vzdelávacím a zábavným programom (termín podľa dohody a hlasovania). Záujem o účasť na podujatí prosím vyjadrite vyplnením dotazníka cez tento prelink: DOTAZNÍK

Program spolu s dotazníkom pre prihlasovanie môžete preposlať ďalej svojím členom.

Cieľom spoločného víkendu je, aby sme spoločne prežili príjemný čas a porozprávali sa.

... celý článok ...

08.02.2017
„Nedostatok sestier znamená menej zachránených životov“ - otvorený list premiérovi SR

[ Správy - Výzvy ]


Vážený pán premiér Robert Fico,

dostatok sestier a pôrodných asistentiek a ich adekvátne podmienky práce vedú k vyššiemu počtu zachránených ľudských životov a k lepšej zdravotnej starostlivosti. Obraciame sa na Vás, aby ste nám pomohli v našich snahách o lepšiu zdravotnú starostlivosť.

Uplynul bezmála rok od výpovedí sestier a pôrodných asistentiek vo viacerých nemocniciach Slovenska. Tie boli vyvrcholením ich dlhodobých snáh za zlepšenie ich neadekvátnych pracovných podmienok, ktoré ich nútia odchádzať do zahraničia a slovenský pacient tak dostáva zhoršujúcu sa starostlivosť. Žiaľ, po roku sa situácia v podstate v ničom nezmenila, čoho dôsledkom je stav, kedy pokles počtu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku pokračuje (ako u jedinej krajiny EÚ!).

... celý článok ...

13.01.2017
Reakcia na vyhlásenia ministra Druckera o nedostatku sestier

[ Správy - Výzvy ]


Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) víta stanovisko ministra zdravotníctva Tomáša Druckera o uvedomovaní si dlhodobo nevyhovujúceho nedostatku zdravotných sestier v slovenskom zdravotníctve.

„Naša odborová organizácia upozorňuje na nedostatok sestier už niekoľko rokov. Stav je alarmujúci. Už v súčasnej dobe chýba v systéme zdravotnej starostlivosti vyše 6000 sestier a neriešenie systémových opatrení na zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotnícky personál prispieva k jeho súčasnému krízovému stavu, ktorý sa zhoršuje,“ uviedla Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

... celý článok ...

21.12.2016
M. Kavecká: Arogancia prezidenta SOZZaSS Szalaya škodí pacientom

[ Správy - Výzvy ]


Počas včerajšieho rokovania zdravotníckej tripartity som ako predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) požiadala ako prejav dobrej vôle pred vianocami o prijatie odborového združenia do oficiálneho tripartitného, sociálneho dialógu. Moja požiadavka vychádzala zo skutočnosti, že ako odborové zastúpenie sestier vie naša organizácia konštruktívne prispieť k dialógu o zvyšovaní kvality starostlivosti o pacientov na Slovensku.

Táto prosba bola však zo strany predsedu Slovnského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) A. Szalaya odmietnutá. A. Szalay pritom svoj postoj v diskusii odôvodnil tým, že aj deti si na vianoce žiadajú darčeky, avšak nie všetky môžu dostať.

... celý článok ...

28.11.2016
Nemocnice majú problém - nedostatok sestier

[ Správy - Výzvy ]


Zdravotných sestier ubúda. Kým ich pred dvomi rokmi bolo v slovenských štátnych nemocniciach evidovaných takmer 13 700, dnes je to o 400 menej. Na problém upozorňovali odborárky ešte vlani. Protesty samotných sestier vyvrcholili hromadným podávaním výpovedí. Ako pre Televíziu Košice povedala predsedníčka sesterských odborov pri UNLP v Košiciach Mária Javornická, problém trvá aj dnes

Viac na https://www.tvkosice.sk/video/5837fab84526ca172ff85609

... celý článok ...

10.10.2016
Tlačové vyhlásenie Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek

[ Správy - Výzvy ]


Vládou schválený návrh rozpočtu so znížením financií pre rezort zdravotníctva na rok 2017 o 120 mil. EUR vníma OZ SaPA ako rozhodnutie, ktoré skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v žiadnom prípade nezabezpečí.
Znížené finančné prostriedky nik nenahradí. Ak ich bude v systéme ešte menej a korupcia bude v rovnakom tempe pokračovať, pričom nie je žiadny signál, že pokračovať nebude, na pacienta pripadne opäť menej finančných prostriedkov.

... celý článok ...

26.09.2016
Tri dôvody prečo vstúpiť do sesterských odborov

[ Sestry sestrám a občanom SR ]
Naše zdravotníctvo trpí mnohými chorobami. A jednou z nich je absolútne nevyhovujúce postavenie sestier.

Výsledkom zdravotných politík vlád na Slovensku k zlepšeniu postavenia sestier je, že nám v súčasnosti chýba viac ako 13 000. To číslo spôsobuje ďalšie chronické ťažkosti, ktorými naše povolanie na Slovensku trpí. Nedostatok sestier spôsobuje, že musíme ťahať dlhé nadčasy. V mnohých nemocniciach je počet sestier na pacienta na hranici noriem určených ministerstvom zdravotníctva. Aj tie sú nižšie, ako v okolitých štátoch. Bohužiaľ, ako všetci vieme, táto namáhavá a zodpovedná práca nie je ani zďaleka tak zaplatená, ako by mala. Nedostatočné ohodnotenie vyháňa naše mladšie kolegyne do zahraničia. Napríklad také Rakúsko je na našich sestrách prakticky závislé, ako sa nechal nedávno počuť aj rakúsky minister zdravotníctva.

... celý článok ...

21.4.2016
LOZ: Drucker by mal komunikovať so sestrami

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


WEBNOVINY.SK
26.Apríla 2016 9:59 SITA

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský pripomenul, že sestry a pôrodné asistentky sú pre slovenské zdravotníctvo a pre pacientov nenahraditeľné.

... celý článok ...

2.3.2016
Sestry na dlažbe, pacienti v ohrození, ale stále je na predražených právnikov!

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Dnes, po zhruba mesiaci a pol, im v nemocnici stále chýba približne 150 sestier. Každým dňom čakajú, ktorá z odídených sestier príde so sklonenou hlavou požiadať o prijatie. Vedenie odmieta spoločne jednať o návrate zaučených, hotových, kvalifikovaných sestier. Radšej zamestnali sestry, ktoré ošetrovateľstvo dlhšie nepraktizovali, dôchodkyne, s neúplnou kvalifikáciou...

Článok publikovaný na blogu Eriky Jurinovej - jurinova.blog.sme.sk

No a pozrime sa ešte na jednu zmluvu, na – podľa mňa – predražené, či exkluzívne právne služby! Prešovská nemocnica má zmluvu s advokátskou kanceláriou Goga a spol. s.r.o., ktorej platí takmer 8 tisíc eur mesačne. Pritom porovnateľná Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica má zmluvu na právne služby na cca 1 300 eur mesačne a Univerzitná nemocnica Martin dokonca len na 720 eur! Za čo platia v Prešove násobne viac sme sa zatiaľ nedozvedeli, lebo základná zmluva nie je na webe k dispozícii, iba jej dodatky. Mám však podozrenie, že bývalé i terajšie vedenie takto zabezpečuje prácu im blízkym ľuďom.

... celý článok ...

26.2.2016
KDH vyzýva premiéra, aby riešil situáciu v Prešove

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Podľa poslancov Jána Hudackého a Pavla Zajaca pretrváva v prešovskej nemocnici vážna situácia.

Premiér Róbert Fico by mal naplniť svoje sľuby a zariadiť, aby sa všetky zdravotné sestry, ktoré dali výpovede, mohli vrátiť k lôžku pacienta. Vyzvala ho k tomu na pondelkovom brífingu v Prešove dvojica poslancov NR SR za KDH Ján Hudacký a Pavol Zajac.

Ako poznamenal Zajac, netreba k tomu otvárať rozpočet, ani prijímať špeciálnu legislatívu. “Stačí zdvihnúť telefón, zavolať ministrovi zdravotníctva a ten dá pokyn riaditeľom nemocníc,“ uviedol s tým, že ak v prešovskej nemocnici jej vedenie na čele s riaditeľom neplní verejný prísľub premiéra, mal by takéto vedenie odvolať.

... celý článok ...

25.2.2016
PODPORTE SESTRY VO VÝPOVEDIACH


Vážení priatelia,

podporte sestry vo výpovediach, pomôžete dobrej veci. Je dôležité, aby sestry, ktoré obetovali svoju existenciu za lepšie zdravotníctvo našli u nás podporu a pomoc preklenúť ťažké obdobie sklamania a neistoty.

Prispejte na transparentný účet
https://www.pomoz.sk/chcem-pomoct-sestram .

Ďakujeme

25.2.2016
SPOLOČNÉ TLAČOVÉ VYHLÁSENIE OZ SaPA a IVU

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Dnes 24. februára sa uskutočnia dva zásadne protesty voči situácii v dvoch kľúčových oblastiach – v zdravotníctve a v školstve.

Dôvodom protestu Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek je ignorovanie stavu v zdravotníctve, ktorý je pre sestry alarmujúci. Ich počet každým rokom ubúda a pre katastrofálne platové podmienky mladé sestry odmietajú do slovenských nemocníc nastúpiť. Preto bude slovenské zdravotníctvo do niekoľkých rokov bez sestier. Ďalším zásadným problémom je plytvanie financií v zdravotníctve. Výsledkom je nedostatočná zdravotná starostlivosť pre pacientov.

... celý článok ...

25.2.2016
SK SaPA žiada odvolať riaditeľov nemocníc v Prešove, Žiline a Trnave

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava 25. 2. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby okamžite odvolal riaditeľov nemocníc v Prešove, Žiline a v Trnave, a zároveň sa osobne angažoval, aby sa mohli vrátiť všetky sestry a pôrodné asistentky naspäť do nemocníc.

... celý článok ...

25.2.2016
OTVORENÝ LIST PAVLOVI PAŠKOVI

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Vážený pán Pavol Paška,

nepochybujeme, že predsedovi vlády je veľmi nepríjemné všetko, čo sa za posledné týždne okolo sestier a pôrodných asistentiek deje. Určite je mu vrcholne proti srsti, že priam symbolicky na konci svoje druhej vlády nedokáže vysvetliť, že zmenil v priebehu niekoľkých dní alebo dokonca hodín svoj názor o 180 stupňov a potom sa chabo snažil vyhovárať a popierať svoje vlastné slová.

... celý článok ...

25.2.2016
Reportáž o proteste sestier (vZdravotnictve.sk)

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]Približne sto zdravotných sestier a košických vysokoškolákov dnes demonštrovalo pred vilou v Mestskom parku 1 v Košiciach, v ktorej býva expredseda parlamentu Pavol Paška.

Predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká uviedla, že nežiadajú nič iné, len aby sestry, ktoré dali výpovede, boli prijaté späť na svoje pôvodné pracovné miesta tak, ako im to sľúbil premiér Robert Fico.

Podľa Kaveckej však Fico zmenil v priebehu pár hodín názor a podľa ich indícií za tým stojí Pavol Paška, preto prišli protestovať pred dom, v ktorom býva.

... celý článok ...

25.2.2016
Prieskum: Pacienti stoja za sestrami

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Väčšina pacientov stojí za sestrami a podporuje ich požiadavky. Vyplýva to z internetového prieskumu, ktorý uskutočnilo občianske združenie Slovenský pacient na svojom portáli.

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský poznamenal, že nedostatok zdravotných sestier v nemocniciach potvrdzujú objektívne ukazovatele, a tento stav je podľa neho citeľný a viditeľný aj pre laikov.

“Jediní, ktorí tento fakt nevidia, sú ministerstvo zdravotníctva a premiér tejto krajiny, Robert Fico. Ak má štát garantovať ústavné právo svojich občanov na zdravotnú starostlivosť, musia kompetentní tento alarmujúci nedostatok zdravotných sestier konečne systémovo riešiť,” apeloval Visolajský.

Celý článok je zverejnený na vzdravotnictve.webnoviny.sk
http://vzdravotnictve.webnoviny.sk/prieskum-pacienti-stoja-za-sestrami/

... celý článok ...

24.2.2016
Prešovská nemocnica platí mesačne spoločnosti Goga a spol. 7968 eur

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Prešovská fakultná nemocnica platí mesačne spoločnosti Goga a spol. takmer 7968 eur.
Iné nemocnice dávajú na právnikov niekoľkonásobne menej. Napríklad banskobystrická nemocnica platí 1320 eur a martinská 600 eur mesačne.
To povedala 24.2.2016 pre médiá podpredsedníčka parlamentu Erika Jurinová (OĽaNO).


Podpredsedníčka parlamentu kritizovala riaditeľa prešovskej fakultnej nemocnice Radoslava Čuhu za prístup k riešeniu situácie ohľadne výpovedí sestier. Nepáči sa jej, ako k nim pristupuje.

Pýta sa, či riaditeľ urobil všetko pre to, aby nemocnica fungovala tak ako predtým. Podotkla, že jej do očí hovoril, že žiadna požiadavka na rokovanie so sestrami neprišla, pričom právnik sestier jej ukázal žiadosť, ktorú mu poslali.

... celý článok ...

24.2.2016
Príhovor zástupcu prešovských sestier pred vilou P. Pašku

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Dobrý podvečer, vážení priatelia,

stojím tu hlavne v mene troch stoviek sestier a pôrodných asistentiek, ktoré dali výpovede v prešovskej fakultnej nemocnici, ale aj štyroch košických sestier, ktoré odmieta prijať riaditeľ košickej nemocnice.

Našimi výpoveďami sme chceli poukázať na dlhodobú kritickú situáciu sestier v slovenskom zdravotníctve. Na alarmujúci fakt, že ročne zo slovenského zdravotného systému odchádza 900 sestier, pretože v ňom nevidia perspektívu zostať. Vládna moc prišla s návrhom odmeňovania pre zdravotníckych pracovníkom, ktorý v ničom nereflektoval dlhodobé vyjednávania a diskusiu s profesijnými a odborovým organizáciami.

... celý článok ...

22.2.2016
Môj príspevok na obranu a podporu sestier

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Áno, trpezlivosť je správny postoj a každý by mal vedieť niesť svoj kríž po vzore Ježiša. Ale Ježiš nám ukázal aj príklad toho ako sa postaviť proti zneužívaniu Božích záujmov a to vtedy, keď vstúpil v Jeruzaleme do chrámu a našiel tam peňazomencov, ...

Tak sa teraz zamyslime aj nad analógiou k dnešnej dobe a skúsme pouvažovať nad tým, či konáme naozaj podľa vzoru Ježiša! Vidíme neprávosti na slabých, chorých – deťoch či starcoch, vidíme“ peňazomencov“ súčasnej doby, ktorí naše blaho vymenili za zisky pre seba.

Konali sme nemorálne, nehumánne, nezodpovedne???? Čo je nemorálne, či nesprávne, na tom, že chceme lepšie podmienky na zabezpečenie liečby pacientov a na výkon našej profesie?ˇ, že chceme slušne žiť – tu doma na Slovensku a chceme sa starať o našich ľudí – rodičov, deti, známych, priateľov, blízkych – slovom občanov Slovenska?

... celý článok ...

15.2.2016
TLAČOVÉ VYHLÁSENIE OZ SaPA

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Odborové združenie sestier a pôrodných sestier je presvedčené, že predseda vlády SR Robert Fico nekoná v oblasti zdravotníctva slobodne. To znamená, že ak v piatok 5. februára 2016 sľúbil návrat všetkým sestrám vo výpovediach do nemocníc, skutočne to vtedy aj tak myslel. To, že v priebehu troch dní zmenil svoju rétoriku znamená intervenciu ďalšej sily, ktorá jeho zámer zvrátila.

Je jasné, že Robertovi Ficovi je celá situácia nepríjemná už len z toho pohľadu, že pred slovenskou verejnosťou ukázal, že nevie dodržať slovo. Predseda vlády však kalkuluje s tým, že sa téma do niekoľkých dní stratí z pozornosti médií a následne prestane slovenskú verejnosť zaujímať.

... celý článok ...

12.2.2016
TLAČOVÉ VYHLÁSENIE OZ SaPA

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Odborové združenie sestier a pôrodných sestier vyzýva Roberta Fica, aby splnil svoj sľub o návrate všetkých sestier k pacientom, ktoré v priamom prenose uviedol v piatok 5. februára 2016. Uplynulo presne 7 dní, od kedy Robert Fico verejne vyzval sestry, aby sa vrátili k pacientom a garantoval im rovnaké podmienky, aké mali pred ich odchodom. V ten istý deň na brífingu pre Úradom vlády SR predstaviteľky sestier a pôrodných asistentiek oznámili, že návrh prijímajú a vracajú sa na svoje pracoviská.

Napriek svojmu verejnému sľubu predsedu vlády SR riaditelia dotknutých nemocníc, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva v pondelok 8. februára, ako aj v nasledujúcich dňoch konali v úplnom protiklade s vyhlásením predsedy vlády Roberta Fica z 5. februára.

... celý článok ...

2.2.2016
Pán premiér: Pripájame sa k otvorenému listu biskupa Milana Lacha a vyzývame Vás k dialógu so zdravotníkmi!

... Podpisová akcia Fóra kresťanských inštitúcií na CitizenGO.org ...

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Milí priatelia,

biskup Milan Lach pozdvihol v mene Rady Konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu v zdravotníctve svoj hlas a vyslovil kritiku na aktuálny stav slovenského zdravotníctva. Súčasne sa zastal zdravotníckych pracovníkov, osobitne iniciatívy sestier pracujúcich v nemocniciach. Urobil tak po dôkladnom oboznámení sa so skutočnou situáciou, po diskusii s mnohými lekármi a zdravotnými sestrami.

Reakciu premiéra Róberta Fica aj reakciu ministra Viliama Čisláka považujeme nedostatočnú. Touto petíciou chceme na jednej strane vyjadriť podporu odvážnemu postoju vladyku Milana Lacha, zároveň chceme apelovať na premiéra a ministra zdravotníctva, aby súčasnú vážnu situáciu v zdravotníctve začali konštruktívne riešiť.

Po zozbieraní podpisov zástupcovia petičného výboru doručia petíciu s podpismi premiérovi Róbertovi Ficovi a ministrovi Viliamovi Čislákovi.

... celá výzva na CitizenGO.org ...

1.2.2016
Situácia v nemocniciach je zlá, chýba dialóg medzi sestrami a vládou, tvrdia lekárske odbory

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


článok je publikovaný na aktuality.sk

http://www.aktuality.sk/clanok/312911/situacia-v-nemocniciach-je-zla-chyba-dialog-medzi-sestrami-a-vladou-tvrdia-lekarske-odbory/#


Medzi sestrami a vládou chýba dialóg. Lekárske odborové združenie vyjadrilo svoj postoj k aktuálnej situácii v nemocniciach. Tvrdí predseda Peter Visolajský.

„Je jasné, že ak sestry chýbajú v zdravotnom systéme aj bez hromadných výpovedi, nie je možné šesťsto sestier, ktoré odišli 1. február, nahradiť narýchlo pár desiatkami nových, neskúsených a podľa našich informácií často aj nekompetentných,“

tvrdí predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

... celý článok ...

31.1.2016
Reakcia OZ SaPA na vyjadrenie premiéra v relácii o 5 minút 12

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Reakcia OZ SaPA na vyjadrenie premiéra v relácii o 5minút 12

Predseda vlády SR Robert Fico v posledných dňoch zvýšil útoky na sestry vo výpovediach, keď uviedol, že sestry odchádzajú od svojich pacientov.

V prílohe prinášame dôkaz, že sestry sú z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina dnes o polnoci doslova vyháňané.

V priloženom dokumente, ktorý je podpísaný riaditeľom FNsP Žilina Ivanom Mačugom, ich písomne vyzýva, aby o 00:00 opustili pracovisko zamestnávateľa. V dokumente sa zároveň uvádza, že v tomto čase už na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny nebude žiaden pacient.

... celý článok ...

25.1.2016
Prejav Mgr. Moniky Kaveckej, predsedníčky OZ SaPA, z dnešného protestu učiteľov

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


PREJAV 25.1. 2016

Milí priatelia,

ďakujem za pozvanie a som rada, že tu môžem byť dnes s vami. Od dnešného rána zostalo zavretých mnoho škôl, ešte viac je takých, ktoré prešli pre štrajk časti učiteľov do dočasného, krízového režimu.

Je možné, že od 1. februára ostane zavretých niekoľko nemocníc so spádovou oblasťou okolo jedného milióna pacientov.

Tak učitelia ako aj sestry sa od kompetentných namiesto riešenia situácie dozvedajú, ako im v poslednom čase mimoriadne stúpali platy, ako dobre sa majú a čo vlastne chcú. Spoločne tiež počúvajú, že ak neustúpia od svojich požiadaviek, budú ľahko nahraditeľní.

... celý článok ...

25.1.2016
Predseda Rady KBS Milan Lach k naliehavým problémom zdravotníctva

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Text zverejnený na internetovej stránke TK KBS (tkkbs.sk)
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160125014

Bratislava 25. januára (TK KBS) V plnom znení prinášame stanovisko Mons. Milana Lacha, SJ, predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu v zdravotníctve. Ide o stanovisko k "naliehavým problémom slovenského zdravotníctva, osobitne k prebiehajúcej iniciatíve sestier pracujúcich v nemocniciach". Stanovisko prinášame v plnom znení.

... Jeho rastúca morálna aj materiálna bieda, zapríčinená bezohľadným drancovaním zo strany mocných; ponižovanie a ohrozenie pacienta; vykorisťovanie, útlak a znevažovanie zdravotníckych pracovníkov, osobitne sestier, dosiahli neúnosné rozmery.

... sme svedkami arogancie moci, utláčania a zastrašovania poctivých, slušných ľudí, ktorí ešte našli v sebe statočnosť sa verejne angažovať.

Zároveň sa obraciam na predstaviteľov finančných a iných štruktúr skrytej, ale reálnej moci, ktoré sú pravými pôvodcami súčasných problémov a v skutočnosti riadia slovenské zdravotníctvo a ďalšie oblasti života našej krajiny, vrátane tzv. veľkej politiky: v mene chudobných, utláčaných, okrádaných a vykorisťovaných vás naliehavo žiadam: prestaňte považovať občanov Slovenskej republiky len za zdroj obohatenia a ľahkého zisku!

... celý článok ...

14.1.2016
AOPP upozorňuje na možné ohrozenie pacientov

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]ilustračné foto
www.morguefile.com

Podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov Kataríny Kafkovej je situácia v slovenských nemocniciach vážna, pričom sťažnosti pacientov súvisiace s obmedzením zdravotnej starostlivosti pribúdajú.

Pacienti môžu byť ohrození pre nedostatok sestier v nemocniciach. Upozorňuje na to Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Pacientska organizácia preto vyzýva na rokovania všetky strany. Čakanie na parlamentné voľby a nového ministra zdravotníctva, ktorý by mal situáciu vyriešiť, považuje AOPP za veľmi zlý krok.

... celý článok ...

13.1.2016
Vo výpovedi je v žilinskej nemocnici tretina sestier

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]Situácia pred vchodom do FNsP Žilina počas brífingu o mimoriadnej situácii v nemocnici
Foto: SITA/Milo Fabian

AKTUALIZOVANÉ – Prípadný výpadok sestier bude nemocnica riešiť presunom pacientov na iné oddelenia, prípadne do okolitých nemocníc.

V Žilinskej fakultnej nemocnici naďalej trvá na výpovedi 185 z približne šesťsto sestier. Pracovný pomer by mali skončiť k 31. januáru, čerpať dovolenky si však začnú už skôr. „Myslím si, že to bude od budúceho týždňa, ak sa dohodnú s vedením na čerpaní dovoleniek a nadčasových hodín. Samozrejme, ohrozí to chod oddelení,“ povedala na stredajšom brífingu pred žilinskou nemocnicou predsedníčka Odborového zväzu sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) Monika Kavecká.

... celý článok ...

13.1.2016
Prešovskí lekári podporili sestry

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]Michal Polician (vpravo)
Foto: SITA / Viktor Zamborský

Odborári vyzývajú ministra a premiéra, aby začali seriózne rokovať so sestrami a prehodnotili novelu zákona o platoch.

Lekárske odborové združenie (LOZ) Prešov s čoraz väčším znepokojením sleduje situáciu, ktorá vzniká jednak na pôde FNsP J.A.Reimana v Prešove, ale aj vo veľkých nemocniciach v iných regiónoch Slovenska. Uvádza sa to vo vyhlásení prešovskej organizácie LOZ, ktoré zverejnili predseda prešovského LOZ Michal Polician a podpredseda Silvester Smolnický.

... celý článok ...

12.1.2016
List od rozhorčeného Prešovčana

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Vážené predstaviteľky odborov,

So znepokojením som si dnes v televíziu vypočul tlačovú besedu našich volených zástupcov a riaditeľov a riaditeľky nemocníc v Prešove a v Košiciach ku krízovej situácii v Prešovskej nemocnici.

Bol som veľmi nepríjemne prekvapený z rétoriky účastníkov na adresu vedenia odborov, nezdieľam ich pocit. Naopak, vyjadrujem Vám plnú podporu a verím, že svojou iniciatívou zlepšite situáciu v zdravotníctve a prispejete tak ku zmene prístupu vládnucej moci k občanovi a voličovi.

... celý článok ...

11.1.2016
Príhovor Prezidentky SKSaPA - Prešov

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Vážené kolegyne, kolegovia, vážení občania,

Dnes je 18 dní do vypršania výpovednej lehoty takmer 800 sestier v Slovenských nemocniciach. Ďalších takmer 200 sestier odíde budúci mesiac.. Prečo sa sestry rozhodli odísť zo Slovenských nemocníc? Ubezpečujem Vás, že to nie je iba kvôli nízkym platom. Slovenské zdravotníctvo je dlhodobo zmietané kauzami, ktoré dokazujú, že táto vláda a ministri, ktorí sa tu striedajú takmer každý rok nedokážu zabrániť rozkrádaniu peňazí nás všetkých. Nie je nám to ľahostajné ani ako občanom, ani ako zdravotníkom. Systém nefunguje, vládne tu chaos, klientelizmus, korupcia a ten posledný, ktorý tu niekoho zaujíma je pacient. Ale tu nejde o to, aby systém fungoval, ide o to, aby pre úzku skupinu oligarchov znášal zlaté vajcia a na našej ťažkej a náročnej práci profitovala chobotnica, ktorá sa tak zakorenila, že jej chápadlá dosahujú na tie najvyššie pozície nielen v zdravotníctve.

Treba hovoriť o tom, že nás je málo, sme unavené, priemerný vek sestry je 47 rokov a už naozaj nevládzeme. Neohrozíme seba a svoje zdravie iba preto, aby sme udržali funkčným systém, ktorý nám ubližuje najviac! To my sme rukojemníkmi systému!!! Treba hovoriť o tom, že ak mám mať v službe 15 pacientov a v skutočnosti ich je 30, robím prácu za dvoch za ten istý plat!!! Uvedomuje si to niekto?

... celý článok ...

11.1.2016
Správa z brífingu ZOO SaPA J.A.Reimana - Prešov

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]


Správa z mimoriadnej tlačovej besedy Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP J.A.Reimana v Prešove a OZ SaPA konanej dňa 11.januára 2016

Najväčším bohatstvom organizácie, v našom prípade zdravotníckych zariadení (ďalej ZZ) sú ľudia reprezentujúci jednotlivé špecifické pracovné miesta. „Nie sme predsa tak bohatým štátom, že si môžeme dovoliť vyvzdelávať množstvo profesionálov z naších daní a následne ich nechať odísť zvyšovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí alebo mimo rezort zdravotníctva.“ Prijatá novela zákona vyháňa sestry, pôrodné asistentky (ďalej PA) a ostatných zdravotníckych pracovníkov zo systému. Žiadame preto Vládu a parlament Slovenskej republiky (ďalej SR), aby zagarantovali zachovanie a rast miest sestier, PA a ostatných zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach zákonom. Keďže vedenie prešovskej fakultnej nemocnice svojim oznamom zverejneným na vchodoch do pavilónov nemocnice zaručuje neklesnutie miezd, zachovanie časovej postupnosti, započítavanie rodičovskej a materskej dovolenky, čo prijatá novelizácia zákona nezohľadňuje, preto sa vynára otázka, ako bude môcť vedenie nemocnice zabezpečiť tieto mzdy a odkiaľ budú nato zdroje? Ako sa to premietne do poskytovanej zdravotnej starostlivosti?

... celý článok ...01.01.2016
SESTRY SA NEVZDÁVAJÚ, DRŽIA SPOLU

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]

Vážené sestry vo výpovediach, chcem vám prvom rade poďakovať za to, že ste uskutočnili tento zodpovedný a neľahký krok. Viem, že je náročné vydržať vo výpovediach, keď ste neustále atakované od manažmentov nemocníc. Psychické vydieranie sa stalo normou v mnohých nemocniciach a vaše vianočné sviatky neboli pokojné, nie len pre náročné služby, ale aj pre „vianočné darčeky“ od vedenia nemocníc v podobe zastrašovania a psychického vydierania. Ďakujem, že sa držíte svoje výpovede a nezľakli ste sa tohto neuveriteľného tlaku.

... celý článok ...Ministrovi zdravotníctva V. Čislákovi už skutočne o nič nejde

[ článok na monikakavecka.blog.sme.sk ]

Vzhľadom na časté útoky zo strany ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, že aktivity sestier sú len politický nástroj na moje politické zviditeľnenie, som sa rozhodla odmietnuť všetky ponuky na kandidatúru do parlamentných volieb.

Naivne som si myslela, že začne s ministerstvom zdravotníctva odborná a vecná diskusia. Bohužiaľ vidím, že to asi nie je možné. Minister sa nedostal na kandidátku SMER-SD. Je to podľa všetkého stratégia SMER-SD, ako sa zbaviť nepríjemného problému, akým sú požiadavky sestier pred voľbami. Viliama Čisláka sa môže SMER SD kedykoľvek zbaviť a umyť si nad ním ruky veď on nekandiduje za nás.
...

Rada by som slovenskú verejnosť upozornila, že v tejto chvíli, je vo výpovediach cca tisíc sestier do konca decembra, predpokladám, že pribudnú ďalšie výpovede. Fakt si niekto myslí, že obyčajná sestrička Kavecká ma schopnosti Roberta Fica a manipulovať tisíc ľudí bez mediálnej podpory? Nie nie je tomu tak. Sestry idú do výpovedí, lebo sú zúfalé. Nie nespokojné, ale zúfalé, to je to správne slovo. Bolo by ich oveľa viac, ale sú v nemocniciach vedeniami nemocníc zastrašované. Pokúšame sa v súčasnosti využiť skúsenosti Lekárskeho odborového združenia, ktoré aj verejne odporučilo nechodiť k vedeniu nemocnice sám a bez diktafónu.

celý článok na monikakavecka.blog.sme.sk

http://monikakavecka.blog.sme.sk/c/392879/ministrovi-zdravotnictva-v-cislakovi-uz-skutocne-o-nic-nejde.htmlSestry, držte sa !

[ článok na smolinsky.blog.sme.sk ]

Odbory bratislavského závodu Volkswagen vyjadrujú v plnej miere podporu a solidaritu Odborovému združeniu sestier a pôrodných asistentiek ako aj všetkým zdravotným sestrám, ktoré sa zapojili do podávania výpovedí.

Vaša práca si zaslúži primeranú odmenu. Často ste to práve vy, ktoré ste pacientovi najbližšie v jeho najťažších chvíľach.

Slovensko má na výber: Buď sestrám zvýšime mzdu alebo ich mať nebudeme. Ja si vyberám prvú možnosť. Žiadny systém zdravotníctva nedokáže fungovať bez potrebného personálu, zamestnancov. Preto oceňujem odvahu sestier, ktoré napriek nesmiernemu riziku bojujú za seba a tiež za nás. Bez vás môžeme nemocnice zatvoriť už teraz.

celý článok na smolinsky.blog.sme.sk

http://smolinsky.blog.sme.sk/c/393044/sestry-drzte-sa.htmlSestričky v nemocniciach zastrašujú

[ článok na www.tyzden.sk ]

Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský podporuje hromadné výpovede zdravotných sestier. Je najvyšší čas začať seriózne rokovania.


celý článok na www.tyzden.sk

http://www.tyzden.sk/video/28486/sestricky-v-nemocniciach-zastrasuju/02.12.2015
Pán minister, to nie je fér!

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]

Náplňou práce sestry je starostlivosť o pacienta. Cieľom práce ministra zdravotníctva má byť zabezpečenie čo najlepšej starostlivosti o pacientov a preto aj zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Dnes je však prácou ministra zabezpečenie čo najväčších ziskov pre majiteľov zdravotných poisťovní a pre majiteľov súkromných zdravotníckych zariadení. Vďaka tomu sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci musia popri svojej náročnej práci neustále myslieť na to, ako a či uživia seba a svoje rodiny.

... celý článok ...02.12.2015
Výpovede sestier - 1. december 2015

[ VÝPOVEDE 2015-2016 ]

Analýza mediálnych vyjadrení ministra zdravotníctva k výpovediam nespokojných sestier a zdravotníckych pracovníkov.

Nedajme sa zastrašiť.

Prvý deň bežiacej výpovednej lehoty protestujúcich sestier a zdravotníckych pracovníkov sme boli svedkami zosilnenej antikampane pána ministra Čisláka, ktorému dosť nepresvedčivo asistovalo niekoľko riaditeľov nemocníc. Vyjadrenia ministra boli silácke a ich cieľom bola hlavne snaha o zneistenie protestujúcich sestier. Z výrazu jeho tváre však bolo vidieť, že ani on sám neverí tomu, čo hovorí. Aj na tvárach riaditeľov nemocníc sa odrážala zjavná bezradnosť, ktorá silno protirečila siláckym vyjadreniam ministra.

Pozrime sa na vec triezvymi očami...

... celý článok ...28.11.2015
SKSaPA: Minister zdravotníctva by nemal urážať predstaviteľov komory

[ Správy - Výzvy ]


Obrázok sa nachádza na portáli www.pozri.sk

Bratislava 28. novembra (TASR) – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) vyzýva ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby okamžite prestal s urážaním čelných predstaviteľov sestier a pôrodných asistentiek a začal radšej riešiť problémy v slovenskom zdravotníctve, ktoré vznikli aj pre jeho neschopnosť, nečinnosť a ignoráciu. TASR dnes informovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Celý článok je na portáli www.pozri.sk

„Minister zdravotníctva Viliam Čislák by mal prestať urážať predstaviteľky sestier a pôrodných asistentiek, pretože boli legitímne zvolené svojimi členmi a majú mandát na akciu výpovedí od členov svojich najvyšších orgánov. Sestry a pôrodné asistentky upozorňovali po celý čas, že sa s týmto zákonom nestotožňujú a svoje požiadavky tri roky trpezlivo komunikovali s ministerstvom a premiérom,“ skonštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

... celý článok ...27.11.2015
Tlačová správa Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA)

[ Správy - Výzvy ]

Dňa 27. novembra 2015 podalo 382 sestier hromadnú výpoveď vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Prešove. Po Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žiline je to ďalšia nemocnica v priebehu 48 hodín, v ktorej sa sestry rozhodli pridať k hromadným výpovediam.

... celý článok ...25.11.2015
TB V. Čisláka - o výpovediach sestier na TA3

[ Správy - Výzvy ]

Milí odborári, sestry, pôrodné asistentky a zdravotnícki pracovníci,

pozrite si reakciu ministra zdravotníctva - je to arogancia v priamom prenose.

Ak to nezmeníme teraz, tak už nikdy.


http://www.ta3.com/clanok/1073407/tb-v-cislaka-o-schvalenych-zdravotnickych-zakonoch-a-vypovediach-sestier.html

... celý článok ...25.11.2015
Najnovší vývoj ohľadom výpovedí sestier

[Aktivity OZSaPA]

Kolegyne, kolegovia, sestry, pôrodné asistentky a zdravotnícki pracovníci,

pozývame vás na sledovanie relácie správy a komentáre na dvojke dnes o 22:00 s pani predsedníčkou OZ SaPA Monikou Kaveckou a ministrom zdravotníctva Čislákom.

Reláciu si môžte pozrieť v Archíve RTVS

[Monitoring dnešných médií]

SME.sk
Sestry spustili akciu hromadných výpovedí, v Žiline ich podalo dvesto
http://www.sme.sk/c/8083291/sestry-spustili-akciu-hromadnych-vypovedi-v-ziline-ich-podalo-dvesto.html


TA3.com
Schválili novelu o platoch zdravotníkov, sestry začali s masovými výpoveďami
http://www.ta3.com/clanok/1073395/schvalili-novelu-o-platoch-zdravotnikov-sestry-zacali-s-masovymi-vypovedami.html


aktuality.sk
Lekárski odborári podporujú kroky sestier
http://www.aktuality.sk/clanok/308875/lekarski-odborari-podporuju-kroky-sestier/


... celý článok ...15.11.2015
Tlačová správa Lekárskeho odborového združenia

[Správy - Výzvy]


TLAČOVÁ SPRÁVA

Lekárske odborové združenie (LOZ) podporuje snaženie sestier v ich zápase za spravodlivé ohodnotenie. Dovolíme si verejnosti pripomenúť, že snaha lekárov dohodnúť sa s predstaviteľmi politickej elity bola neúspešná, kým sme nepodali v roku 2011 výpovede. Rok 2011 predchádzala hladovka a stanovanie lekárov pred parlamentom, symbolické hádzanie bielych plášťov, demonštrácie a nespočetné množstvo rokovaní. Nič z toho na politikov však nezabralo a nikto nás nepočúval.

... LOZ chápe, že sestry sú zahnané do kúta a nemajú inú možnosť, ako dať hromadné výpovede. Vyzývame verejnosť, aby bola trpezlivá, lebo tento zápas nie je len zápasom za spravodlivejšie ohodnotenie sestier, ale je najmä bojom za vyššiu úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre slovenských pacientov. Je to zároveň vážny zápas proti oligarchom parazitujúcim na slovenskom zdravotníctve, pre ktorých vyššie platy pre sestry znamenajú ich nižšie zisky. ...

... celý článok ...

12.11.2015
VYPOVEDať poslušnosť

[Sestry sestrám a občanom SR]


V nabližšom čase dôjde k rozuzleniu dlhoročného problému slovenských sestier. Pripomeňme, prečo to celé muselo zájsť až sem.

Prvé obdobie poslušnosti

Ak by sa dalo zo sľubov zbohatnúť, tak my sestry by sme boli peniazmi oblepené od hlavy až po päty. Bohužiaľ zo sľubov sa nebohatne, zo sľubov sa nedá najesť, sľubom sa dá len poslušne veriť. My sestry sme poslušne verili mnohým sľubom. Keď poslanci Národnej rady SR vo februári 2012 schválili zákon o navyšovaní platov sestrám 141 hlasmi verili sme, že to myslia vážne a nie je to len predvolebná povinná jazda. Verili sme, že politická reprezentácia skutočne pochopila potrebu sestier v zdravotnom systéme a má úprimný záujem udržať ich v slovenských nemocniciach.

Po roku a pol prišiel šok, keď Ústavný súd SR rozhodol, že zákon je „neústavný“ predovšetkým z dôvodu, že nie je dostatok finančných prostriedkov na jeho realizáciu. Pri predvolebných kampaniach sa nejako „prizabudlo“ pokryť sľuby aj finančnými prostriedkami. Pripomínam, že na ústavný súd podal námietku Milan Dragula, súčasný poradca premiéra Roberta Fica.

... celý článok ...

05.11.2015
Tlačová správa Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA)

[Správy - Výzvy]

OZ SaPA s poľutovaním konštatuje, že ministerstvo zdravotníctva napriek našej intenzívnej snahe nereflektuje na požiadavky sestier k zmene zákona o odmeňovaní zdravotných pracovníkov a naďalej trvá na forme, ktorá nie je prediskutovaná a dohodnutá s odborovými ani stavovskými zdravotníckymi organizáciami. Zároveň daná forma zákona bude mať za následok, že dôjde ku zrýchleniu úbytku sestier zo slovenského zdravotníctva, ktorý je už aj v súčasnosti dramatický.

... celý článok ...05.11.2015
Mediálne výstupy 


PRAVDA.SK - Zdravotné sestry začnú podávať výpovede

TOPKY.SK - Zdravotníctvu hrozí kolaps: Sestry po celom Slovensku začínajú masívne podávnať výpovede!

ETREND.SK - Zdravotné sestry začnú podávať výpovede najbližšie dni, hovorí ich komora


18.10.2015
Pozvánka na spoločnú vzdelávaciu aktivitu, 
ktorá sa uskutoční 22.10.2015 o 15,00 – 17,00 hod.
vo veľkej zasadačke tzv. ,, Bieleho domu“
Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov
16.10.2015
Facebook - minister Čislák, jeho komentár a diskusia pod ním

[Sestry sestrám a občanom SR]

Ukážka z prebiehajúcej diskusie na facebook-u ...

... celý článok ...

09.10.2015
TLAČOVÁ SPRÁVA

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) jednoznačne deklaruje svoj negatívny postoj voči posunutiu návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve v tejto absolútne neprijateľnej podobe do druhého čítania.

OZ SaPA považuje vyjadrenie ministra zdravotníctva V. Čisláka o vydieraní zákonodarnej moci zo strany zdravotníkov za prinajmenšom nevhodné a urážajúce. Doslova máme osobnú odozvu našich členov, že pán minister teraz "pískol", pohár trpezlivosti načisto pretiekol.

... celý článok ...

05.10.2015
Svinstvá, klamstvá a zavádzanie (práca a platy - október 2015)
(z blogu Jána Košča)


Nenásytné sestričky a lekári. 8 ale 6? Môže za slabú konkurencieschopnosť zákonník práce? Chudoba a sociopati. Opäť o minimálke a niečo o význame členstva v odboroch. To sú témy aktuálneho tohtomesačného prehľadu.

Kto je nenásytný, sestričky?

Ako ste iste počuli, sestričky pracujúce v slovenskom zdravotníctve stratili trpezlivosť. Aj napriek rečiam mnohých politikov sa ich postavenie nielen, že nezlepšuje, ale práve naopak, dlhé roky zhoršuje.

O tom, že určite nie je niečo v poriadku svedčí aj fakt, že o voľné miesta sestier nie je veľký záujem, pričom priemerný vek sestier neustále stúpa.

... celý článok ...

01.10.2015
Otvorený list sestry z Prešova ministrovi zdravotníctva
(z blogu Moniky Kaveckej)


Vážený pán minister zdravotníctva, dňa 30.9.2015 o 22.00 som sledovala reláciu na STV 2 Správy a Komentáre. Ostala som v nemom úžase nakoľko som žena, matka a sestra z praxe.

Neustále je medializované, že populácia starne a pôrodnosť je nízka. Vy ste povedali, že v uznávaní materskej dovolenky vidíte problém!!

Vaša reakcia sa ma dotkla, lebo sama mám deti a počas materskej dovolenky som si urobila I. stupeň vysokoškolského vzdelania. Nehnevajte sa, ale Vaše slová sa dajú pochopiť aj tak, že táto spoločnosť si neváži ženy, ktoré sú matkami!

Na Vaše vyjadrenie, že ,,pôjdete medzi sestry”, nie je už neskoro?

... celý článok ...
30.09.2015
DEKLARÁCIA O PRIPRAVENOSTI K UKONČENIU PRACOVNÉHO POMERU
(v PDF formáte - na stiahnutie)Výstup z rozporového konania

Vážení členovia rady,
milí odborári,

predstavitelia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) sa dnes (v piatok 31.7.) zúčastnili na rozporovom konaní na ministerstve zdravotníctva, kde rokovali o návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve.

Žiaľ, ani dnešné rokovanie nepriniesol posun v riešení problematiky a ministerstvo zdravotníctva žiadnu naše pripomienky na zmenu v zákone neakceptovalo. Napriek sklamaniu je potrebné dodať, že takýto výsledok nie je pre nás prekvapením.

... celý článok ...VLÁDA NEUBLIŽUJE IBA SESTRÁM, ALE HLAVNE PACIENTOM

Návrh zákona pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve je výsmechom pre sestry a pôrodné asistentky. Návrh sa, napriek našim početným výhradám, vzťahuje iba na sestry v štátnych zariadeniach a dokonca ani im negarantuje odmenu, ktorú dostávajú už teraz. Sestry a pôrodné asistentky nerozumejú, z akých dôvodov bolo potrebné trojročné rokovania na Ministerstve zdravotníctva SR, keď žiadne ich spravodlivé požiadavky neboli akceptované. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek opakovane žiada spravodlivú odmenu pre sestry a pôrodné asistentky, pretože naše sestry majú priemerný vek okolo 50 rokov a ak sa tento dehonestujúci prístup k sestrám nezmení, spôsobí nedostatok sestier vážny kolaps v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Za tento stav budú zodpovední tí, ktorí dnes predkladajú návrh zákon nerešpektujúci ani roky praxe sestier pri spravodlivej odmene, ani skutočne vážnu situáciu nedostatku kvalitných sestier a pôrodných asistentiek.

... celý článok ...Sestry ako povolanie bojujú o holé prežitie

Vážení členovia rady,
milí odborári,

náš blog na sme.sk má za 16 hodín čítanosť 2570 a zároveň naša hromadná pripomienka má už 1935 podpisov, čo je oveľa viac ako potrebných 500.

Blog nájdete na: http://monikakavecka.blog.sme.sk/c/384615/sestry-ako-povolanie-bojuju-o-hole-prezitie-dakujeme-vam-za-to-pan-premier-fico.html?ref=tit

... celý článok ...URGENTNÁ VÝZVA K PODPISU HROMADNEJ PRIPOMIENKY

Vážené kolegyne sestry a pôrodné asistentky,

v týchto dňoch prežívame horúce dni, a to nielen kvôli počasiu. V septembri má prísť na rokovanie Národej rady SR škandalózny návrh zákona pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorý výrazne zhorší sociálne postavenie sestier a pôrodných asistentiek.

Predkladaný návrh ignoruje našu legitímnu požiadavku, aby bolo garantované minimálne mzdové ohodnotenie pre všetky sestry a pôrodné asistentky bez ohľadu na zriaďovateľa zdravotníckeho zariadenia. Návrh zákona sa vzťahuje výlučne na sestry a pôrodné asistentky pracujúce v štátnych zdravotníckych zariadeniach.

... celý článok ...Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

návrh zákona pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve nám vyrazil dych.

Pýtame sa: K čomu bola potrebná niekoľkoročná hra na dialóg, keď požiadavky sestier a pôrodných asistentiek boli v plnej miere ignorované? K čomu boli dobré rokovania, keď ministerstvo zdravotníctva v zákone navrhlo svoju predstavu koeficientov, ktoré vedú k absurdnému znižovaniu miezd sestier a pôrodných asistentiek?

... celý článok ...Náš list ministrovi zdravotníctva - reakcie

Vážení členovia rady,
milí odborári,

zasielam vám odkazy na medialne výstupy na náš otvorený list a našu reakciu zaslanú do médií na stanovisko ministra zdravotníctva na náš otvorený list.

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/963517-sestry-varuju-cislaka-ze-slovakov-nebude-mat-kto-osetrovat/

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/sestry-napisali-otvoreny-list-cislakovi-vyzvali-ho-aby-zacal-konat-803502

http://ekonomika.sme.sk/c/7859475/sestry-pisu-ministrovi-cislakovi-chcu-vyssie-platy.html

... celý článok ...Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR

Vážený pán minister zdravotníctva, v stredu 7. mája tohto roku sa naposledy stretli predstavitelia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) s vedením Ministerstva zdravotníctva SR.

Hlavnou témou rokovania bolo určenie výšky koeficientov, na základe ktorých by bola garantovaná aspoň základná položka mzdy sestier a pôrodných asistentiek, čo pokladáme za jeden najdôležitejších bodov pre budúcnosť sestier ako súčasti zdravotníctva SR.

List bol zverejnený na tomto blogu:
http://monikakavecka.blog.sme.sk/c/382710/otvoreny-list-ministrovi-zdravotnictva-sr.html

... celý článok ...Zdravotné sestry: Ministerstvo naťahuje čas

Vážení členovia rady,
milí odborári,

nižšie je link na na článok, ktorý vyšiel v dnešnej Pravde,
a vychádza z našej tlačovej správy.

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/356876-zdravotne-sestry-ministerstvo-natahuje-cas/

... celý článok ...TLAČOVÁ SPRÁVA

V stredu 7. mája tohto roku sa stretli predstavitelia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) s vedením Ministerstva zdravotníctva SR, kde hlavnou témou rokovania bolo určenie výšky koeficientov, na základe ktorých by bola garantovaná minimálna základná položka mzdy sestier a pôrodných asistentiek. Koeficienty sú previazané na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, ktorej výšku každoročne aktualizuje Štatistický úrad SR.

... celý článok ...PREDSTIERAŤ RIEŠENIA JE JEDNODUCHÉ

Téma koeficientov, na základe ktorých by bola garantovaná minimálna základná položka mzdy sestier je dlhodobým problémom. Zo strany OZ SaPA je záujem neprešliapavať na jednom mieste, a preto sme na rokovaní s Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré sa konalo 7. mája tohto roku prišli s kompromisným návrhom výšky koeficientov. Teraz je loptička na strane ministerstva zdravotníctva. Pevne veríme, že odpoveď príde skoro a bude pozitívna.

... celý článok ...Prečo sestry dávajú výpovede

Viac ako 70 sestier v žilinskej nemocnici podalo výpoveď. Stratili záujem o pacienta a už sa im nechce pracovať? Na prvý pohľad by to tak mohlo vyzerať...

Sestra je krehká bytosť, ktorá do starostlivosti o pacienta vnáša empatiu a kus ľudského tepla. Pri liečbe chorých je nenahraditeľná.

Ako pracuje? Strieda celodenné a nočné zmeny v trvaní 12 hodín. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak nemusí odrobiť do mesiaca aj 21 takýchto šícht. Nemusíme ovládať vysokú matematiku, aby bolo zrejmé, že v takomto vysokom nasadení sa pracovať dlhodobo nedá. O pacienta je síce postarané, ale kto sa postará o deti sestier, keď sú takmer stále v práci. Sú predsa aj matkami.

Originál článku je publikovaný na blogu SME:
http://mrazik.blog.sme.sk/c/377594/preco-sestry-davaju-vypovede.html

... celý článok ...K STRETNUTIU PREDSTAVITEĽOV OZ SAPA S MINISTROM ZDRAVOTNÍCTVA VILIAMOM ČISLÁKOM KONANÉHO 5.MAR

Na stretnutí s ministrom zdravotníctva Viliamom Čislákom predstavitelia OZ SaPA predniesli námietky voči zákonu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, ktorý mal riešiť aj mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. Ten bol pripravovaný a predložený ešte bývalou ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou tesne pred jej odchodom z úradu.

(Zverejnené v sekcii Správy - Výzvy)

... celý článok ...


Nový minister a tí, čo sa nedajú opiť rožkom

(článok na blogu Moniky Kaveckej - monikakavecka.blog.sme.sk)


Pozdrav OZ SaPA - Vianoce 2014Protest proti rozkrádaniu zdravotníctva(PIATOK, 5. december 2014)

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, Vážení občania,

V súvislosti s rozhodnutím prezidentov regionálnych komôr SKSaPA na pracovnom stretnutí v Púchove a predsedov ZO OZSaPA v Žiline si Vás dovoľujem požiadať o osobnú účasť na protestnom zhromaždení organizovanom SKSaPA a OZSaPA do Piešťan

1. Proti rozkrádaniu slovenského zdravotníctva!!!
2. Za okamžité zvýšenie platov sestier, pôrodných asistentiek, ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov!!!
3. Za transparentné hospodárenie s peniazmi daňových poplatníkov!!!

... celý príspevok ...
... Originál tejto výzvy v PDF ...


Sestry - kto je na Slovensku menej?

(článok na blogu Moniky Kaveckej - monikakavecka.blog.sme.sk)


Ako sa zo sestry stal triedny nepriateľ

(článok na blogu Moniky Kaveckej - monikakavecka.blog.sme.sk)(STREDA, 5. marec 2014)

Vážené dámy a vážení páni,

odpoveď na úspešnú bilboardovú kampaň s textom: „PÁN PREMIÉR, SKÚSTE SI ĽUDÍ ZÍSKAŤ SKUTKAMI, NIELEN SĽUBMI.“ a doplnenú o vysvetľovaciu kampaň na sociálnej sieti Facebook, ktorú pripravilo Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) v priebehu februára tohto roka, zo strany mocných na seba nenechala dlho čakať. Dokonca v troch podobách.

Najprv sme sa v priebehu februára zo strany ministerstva zdravotníctva dozvedeli, aké vysoké platy my, sestry a pôrodné asistentky, máme. Na základe manipulatívnych údajov tak rezonovali v slovenskej verejnosti vysoké platy niekoľkých sestier, bez ohľadu na to, že ďalšie desiatky tisíc sestier v našom zdravotníctve žijú doslova z ruky do úst. Takto si zrejme ministerstvo zdravotníctva predstavuje konštruktívny dialóg, na ktorý rado a tak často upozorňuje.

Po tomto kroku, kedy si mohla verejnosť zanadávať na sestry a pôrodné asistentky, že čo vlastne chcú, veď majú také neskutočne vysoké platy, došlo vo viacerých nemocniciach na Slovensku k výraznému znižovaniu miezd sestier a pôrodných asistentiek, či to už bolo v Zlatých Moravciach, Bojniciach a viacerých ďalších nemocniciach sa takéto opatrenia pripravujú.

Posledné nemilé prekvapenie pre nás bolo pripravené začiatkom marca tohto roku. Na Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek bola zaslaná daňová kontrola Daňového úradu SR. Pripomínam slovenskej verejnosti, že patríme medzi najmladšie odborové organizácie, ktoré iba postupne budujú svoje štruktúry, a tak finančné objemy z členských príspevkov, s ktorými disponujeme, sú skutočne zanedbateľnými oproti podobným organizáciám.

Preto záujem o naše hospodárenie zo strany Daňového úradu SR nemožno interpretovať inak ako demonštráciu moci a sily štátneho aparátu voči organizácii, ktorá nerobí nič zlé voči spoločnosti, práve naopak, snaží sa cez stabilizovanie mzdového odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek napomôcť zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Ak si vláda SR myslí, že takýmto spôsobom nás znechutí a zastraší v boji za svoje legitímne požiadavky, nech vie, že naše odhodlanie za spravodlivú vec iba rastie. Odteraz zostane nezmazateľnou hanbou tejto vlády, že sa neštítila takéto neférové mocenské praktiky voči „nelojálnym“ odborom.

Mgr. Monika Kavecká,
predsedníčka OZ SaPA

Odozva v médiach(UTOROK, 4. február 2014)

Vážení občania SR,

radi by sme Vás informovali o spustení billboardovej kampane, ktorou chceme upozorniť predsedu vlády SR Róberta Fica na dlhodobo neriešené problémy slovenských sestier a pôrodných asistentiek. Rozhodli sme sa pre tento spôsob komunikácie po tom, čo predseda vlády nereagoval na náš list zaslaný na Úrad vlády SR 9. decembra minulého roku, v ktorom sme ho žiadali o prijatie.

Chceli by sme pripomenúť, že na osobnom stretnutí predsedníčky Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) Moniky Kaveckej a prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivety Lazorovej počas trvania akcie „Stanové mestečko“ na začiatku októbra minulého roku, pán premiér prejavil záujem riešiť situáciu aspoň sestier v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v rukách miest a obcí, ako aj vyšších územných celkov. Sme presvedčené, že aj keď toto riešenie nie je dostatočné, v prípade skutočného záujmu pána premiéra riešiť nelichotivé postavenia sestier a pôrodných asistentiek, mal ako prejav dobrej vôle iniciovať prípravu legislatívy riešiacu aspoň postavenie sestier v zariadeniach v pôsobností miest a obci, ako aj vyšších územných celkov. Preto sme sa rozhodli na billboardoch uverejniť text:

„PÁN PREMIÉR, SKÚSTE SI ĽUDÍ ZÍSKAŤ SKUTKAMI, NIELEN SĽUBMI.“

Poslanci Smeru-SD pod vedením Róberta Fica už svoj názor na odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek jasne vyjadrili, keď 1. februára 2012 hlasovali jednomyseľne za Zákon č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Záväznosť ich hlasovania napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR naďalej trvá. Ústavný súd v zdôvodnení uviedol jasne, že zákon je v súlade s našou ústavou za splnenia podmienok, že bude nastavené postupné zvýšenie miezd sestier a pôrodných asistentiek v horizonte niekoľkých rokov alebo bude do systému vložených viac financií. Preto si myslíme, že pán premiér Róbert Fico má reálnu možnosť svoj záväzok vyplývajúci z hlasovania vo februári 2012 v NR SR splniť.

Vyzývame preto predsedu vlády Róberta Fica v mene 250 000 občanov Slovenskej republiky podpísaných pod petíciou, ktorá žiadala zlepšenie mzdového ohodnotenia sestier a pôrodných asistentiek, aby sa urýchlene zasadil o znovuprijatie zákona o minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bol zabezpečený dostatok finančných zdrojov na pokrytie potrieb zákona a tým boli naplnené požiadavky Ústavného súdu SR na jeho ústavnosť.

Mgr. Monika Kavecká,
predsedníčka OZ SaPA

BILLBOARD

Tlačová beseda

© OZ SaPA, 2021
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA