“Darček” a hanba k MDŽ, ktorý sestry nečakali. Dostali ho od prezidentky

10. marca 2022 Uverejnil

Degradácia povolania sestry pokračuje, pričom sú najväčším segmentom kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Upozorňovali sme ministra zdravotníctva, upozorňovali sme poslancov. Napriek naším varovaniam s argumentami odborníkov ošetrovateľstva nás odmietli poslanci počúvať.

Obrátili sme sa preto aj na prezidentku SR Z. Čaputovú, aby novelu zákona 578/2004 nepodpísala.

Svoj nesúhlas sme vyjadrili verejne, ale i podporou pozmeňovacieho návrhu Moniky Kaveckej. Obrátili sme sa cez elektronickú podateľňu na prezidentku Z. Čaputovú, že premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktická sestra-asistent môže spôsobiť obrovský odliv sestier do zahraničia a zníženie kvality zdravotníckej starostlivosti na Slovensku. Rovnako sme prezidentku žiadali o osobné stretnutie, ktoré odmietla. Naďalej sme upozorňovali a varovali, že zdravotnícky asistent sa nedokáže o pacienta postarať rovnako, ako kvalifikovaná zdravotná sestra s rokmi praxe.

,,Vážená pani prezidentka, vláda musí zabezpečiť, aby personál sestier zahŕňal vysoký podiel registrovaných sestier…” ,,tieto neuvážené kroky môžu mať nebezpečný dôsledok pre sestry aj pacientov…”, ,,výsledkom bude, že tie najlepšie sestry zo Slovenska budú ďalej odchádzať do zahraničia za lepšími podmienkami a platom…”

Hlava štátu však odmietla počúvať viackrát citované erudované špičky v ošetrovateľstve. Odmietla varovania Európskej únie a WHO. Namiesto toho podporila „odborníčku“ J. Bittó Cigánikovú a novelu do parlamentu nevrátila. Mrzí nás, že prezidentka sa postavila nielen na stranu laikov a amatérov, ale včerajškom je spoluzodpovedná za odchod ďalších sestier zo zdravotníckeho povolania.

Nechceli sme dovoliť, aby poslanci novelou zákona podporili krátkozraké riešenie. Namiesto toho dostali sestry darček k Medzinárodnému dňu žien – podpísanú novelu zákona 578/2004 Zb. z.
Vláda na čele s prezidentkou odignorovala varovania odborníkov na ošetrovateľstvo. Mrzí nás, že je to tá istá prezidentka, ktorá sa odvoláva na dôležitosť autorít, a to najmä v zdravotníctve. Prezidentka, ktorá odignorovala varovania Európskej únie, WHO a špičkových odborníkov na Slovensku, ale je jej dôležitejší „odborný“ názor Jany Bittó Cigánikovej.

OZ SAPA sa nateraz dištancuje od týchto krokov, nepreberá za novelu zodpovednosť. Je to hanba, ktorú si sestry nezaslúžili. OZ SAPA upozorňuje, že si bude pozorne všímať všetky manažérske postupy, stabilizáciu zdravotníctva a predovšetkým, bezpečnosť pacientov. Nebezpečné dôsledky sa dotknú nás všetkých.