OVT: Solidarita voči utečencom nesmie byť na úkor bežných pacientov

22. marca 2022 Uverejnil
Odvetvovej tripartity 14. marca 2022 sa zúčastnila za OZ SAPA Mária Lucia Javornická. Na OVT sa spolu s ministrom zdravotníctva a V. Lengvarským, štátnou tajomníčkou Lenkou Dunajovou – Družkovskou a ďalšími prítomnými prerokovalo niekoľko návrhov.
Diskusia prebehla o aktuálnych otázkach týkajúcich sa silného poklesu ekonomiky v dôsledku aktuálnych otázok. Témami boli zmena zákona 578/2004, optimalizácia siete nemocníc, dlhodobá starostlivosť, platby poisťovní, digitalizácia v zdravotníctve, ale aj vzdelávanie personálu v zdravotníctve i mimo rezortu zdravotníctva.
Momentálne je dôležité reflektovať na aktuálnu situáciu vo svete, a tou je invázia na Ukrajine. Musíme predikovať možné následky utečeneckej krízy na zdravotníctvo na Slovensku. Invázia na Ukrajine môže výrazne ovplyvniť nielen prácu zdravotníkov, ale aj pacientov na Slovensku. Je dôležité, aby sa vláda postavila k integrácii maximálne zodpovedne a zabezpečila, aby nielen naši zdravotníci, ale najmä pacienti neboli odsúvaní nabok. Jednou z tém, ktoré na OVT zástupcovia prerokovali, boli návrhy, ako budú utečenci ošetrovaní.
OZ SAPA očakáva, že ministerstvo zdravotníctva podnikne všetky strategické kroky na to, aby zabránilo dlhodobému a systematickému preťaženiu zdravotníctva, ktoré bude na úkor zdravotných sestier aj pacientov.
OZ SAPA zdôrazňuje a zároveň podporuje návrhy, aby vláda zabezpečila adekvátnu pomoc ukrajinským utečencom i sestrám, avšak bude apelovať na to, aby kúpyschopnosť sestier a PA sa viac neznižovala.
„Potrebujeme intenzívne riešiť situáciu, ktorá sa premieta do slovenského zdravotníctva. Čakajú nás náročné časy. Musíme sa postaviť k utečeneckej kríze tak, aby neovplyvnila ďalšie fungovanie zdravotníctva na Slovensku a nespôsobila odliv sestier do zahraničia a neznížila tak kúpyschopnosť pracovnej sily,“ povedala za OZ SAPA G. Nováková.
Ďalším dôležitým bodom, ktorý sa prerokoval, bol prísľub financií za pandemické nadčasy. Ako informoval minister zdravotníctva V. Lengvarský, nevyplatené covidové nadčasy sú sestrám prisľúbené do konca marca, ďalšie zvyšné financie budú k dispozícii začiatkom leta.
Na OVT vystúpil aj prezident Asosiácie súkromných lekárov (ASL) Marián Šóth, ktorý sa vyslovil za zníženie platov ambulantných sestier s odôvodnením. Podľa neho nie sú schopní finančne vykryť výšku terajších platov. Zaznel aj argument, že keď sestry na ambulanciách budú mať koeficienty ako sestry pri lôžkach, tak budeme mať nedostatok sestier pracujúcich na smeny.
OZ SAPA nesúhlasí a nikdy nebude podporovať zníženie platov, najmä ak dlhodobo upozorňujeme na nepriaznivý vývoj v slovenskom zdravotníctve a nestabilné morálne i finančné ohodnotenie. Zástupkyňa OZ SaPA Mária Lucia Javornická navrhla, aby sa odmeňovanie sestier a PA riešilo odmeňovaním odpracovaných rokov a aj odstupňovaním náročnosti pracoviska tak, ako to zohľadňujú možnosti slovenského zdravotníctva a reflektujú na vývoj odmeňovania zdravotníckych pracovníkov v okolitých štátoch.
Prerokovanie koeficientov zo strany MZ SR by malo byť ešte tento rok ako bolo pôvodne sľúbené. Minister sa však k tejto téme nevyjadril, zaznel len prísľub, že ďalšia časť financií bude k dispozícii až začiatkom leta.