Rada predsedov OZ SaPA: Posilnenie buniek po celom Slovensku posilní aj kolektívne vyjednávanie. Chceme spoločne nájsť všetky problémy v nemocniciach a riešiť ich

22. júla 2022 Uverejnil

Na tohtoročnom stretnutí Rady predsedov Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek v Kunerade sme diskutovali o možnostiach zvyšovania miezd, možnostiach zlepšenia v stravovaní sestier a ďalších problémoch, ktoré pomôžu zlepšiť podmienky pre sestry aj PA. Aby bol náš odborársky hlas najsilnejší, potrebujeme o každom probléme počuť, preto chceme rozšíriť členskú základňu.

Ďalšou z tém bolo vyjednávanie platov a zvyšovanie miezd. Sme vďační Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek za každú podporu sestier, ale prosíme o rešpektovanie úloh odborovej organizácie, medzi ktoré patrí predovšetkým vyjednávanie vhodných platov pre zdravotné sestry. Spoločne sme sa zhodli na tom, že vyjednávanie platov pre zdravotníkov prináleží výhradne odborovým organizáciám a stavovské organizácie by sa mali primárne venovať aktivitám, ktoré im prináležia zo zákona.

Ďalšou témou bola zmena pomenovania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru, s ktorou sa OZ SaPA nestotožňuje, pretože takáto zmena degraduje prácu sestry.

Súčasťou rokovania bolo aj financovanie Základných odborových organizácií, možnosti stravovania sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov v nepretržitej prevádzke počas nočnej služby, ktoré sa v súčasnosti nedodržiava.

Sme presvedčení, že potrebujeme rozšíriť základné odborové organizácie po celom Slovensku, aby sme vedeli zintenzívniť diskusie so sestrami a bojovať tak za lepšie pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek. Všetci predstavitelia základných odborových organizácií sa zhodli na tom, že rozšírenie počtu členov pomôže nielen identifikovať hlbšie problém, ale najmä posilní kolektívne vyjednávanie lepších podmienok pre sestry a pôrodné asistentky.

Sme radi, že predsedovia a členovia Základných odborových organizácií si spoločne oddýchli, zrelaxovali a načerpali energiu na ďalšie mesiace práce nielen v nemocniciach, ale aj mimo nich.

Spoločné stretnutie OZ SaPA trvalo štyri dni, rokovania sa zúčastnili členovia výboru OZ SaPA a zástupcovia RP OZ SaPA zo Základných odborových organizácií z celého Slovenska.