K STRETNUTIU PREDSTAVITEĽOV OZ SAPA S MINISTROM ZDRAVOTNÍCTVA VILIAMOM ČISLÁKOM KONANÉHO 5.MAR

6. marca 2015 Uverejnil

Na stretnutí s ministrom zdravotníctva Viliamom Čislákom predstavitelia OZ SaPA predniesli námietky voči zákonu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, ktorý mal riešiť aj mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. Ten bol pripravovaný a predložený ešte bývalou ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou tesne pred jej odchodom z úradu.

Namietali sme proti tomu, aby ženy-matky nemali materskú a rodičovskú dovolenku započítanú do odbornej praxe. Považujeme to jednoznačne za protirodinný krok a farizejstvo v deklarovanej podpore rodiny v našej spoločnosti zo strany štátu. Zároveň sme ministra zdravotníctva Viliama Čisláka informovali o tom, že nikdy nebudeme súhlasiť s rozdeľovaním sestier a pôrodných asistentiek na štátne a neštátne pri pohľade štátu na ich mzdové garancie. Sestra v štátnom aj v neštátnom zariadení musí spĺňať rovnaké kvalifikačné predpoklady, vykonáva rovnako náročnú a zodpovednú prácu, preto rozdeľovanie sestier takouto formou je nesprávne. Pri rokovaní sme zdôraznili, že prístup ministerstva zdravotníctva sa prieči elementárnej logike, pretože nielen štátne ale aj súkromné zdravotnícke zariadenia sú financované v rozhodujúcej miere z verejných zdrojov cez zdravotné poisťovne.

Zároveň sme diskutovali o kompetenciách sestier. Ministra Čisláka sme tiež informovali o situácii vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, kde po lekároch hrozia výpoveďami aj sestry, ktoré odmietajú pracovať v absolútne nevyhovujúcich podmienkach s 230 hodinovými nadčasmi a s oklieštenými možnosťami čerpať dovolenku. Požiadali sme ho, aby sa zasadil o urýchlené vyriešenie situácie v tejto nemocnici.

S ministrom zdravotníctva Viliamom Čislákom sme sa zároveň dohodli, že sa stretneme v priebehu apríla, aby sme prediskutovali možnosti vylepšenia nášho zákona. „Mgr. Monika Kavecká“