List sestry pracujúcej v súkromnej ambulancii

20. februára 2014 Uverejnil

Vážená pani Kavecká, predsedníčka OZ SaPA, prezidentka SKSaPA pani Lazorová, milé kolegyne a kolegovia !

Som zdravotná sestra, ktorá pracuje v neštátnom zdravotníckom zariadení, konkrétne v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých. O to viac sa ma dotýka problematika platov sestier, pretože ak by sa aj platy zvyšovali bude to v nemocniciach štátnych a v nemocniciach, ktoré patria pod VÚC – tak ako to prezentovala hovorkyňa premiéra: „Vraj páky na súkromný sektor nemajú.

Chcem sa opýtať: „Odkiaľ sú peniaze pre neštátnych lekárov ?“ Nie je to zo zdravotných poisťovní – štátnej VšZP či súkromných Dôvera a Union? Veď peniaze z poisťovní za výkony dostávajú všetci bez rozdielu, či ide o nemocnicu štátnu, patriacu pod VÚC alebo lekárov v neštátnom sektore. A odkiaľ idú zdroje do týchto zdravotných poisťovní? Nie sú to peniaze nás všetkých, ktorí pracujeme a platíme dane a odvody? Tak prečo by nemalo mať ministerstvo zdravotníctva páky na to, aby sa zvyšovanie miezd týkalo aj sestier, ktoré sú zamestnané u neštátnych lekárov.

Veď lekári nie sú nútení ako iné profesie si najprv zohnať zákazku, vyrobiť výrobok či nejaký tovar, predať ho a potom z vyplatenej pohľadávky zaplatiť zamestnancov. Lekár má svoje peniaze „isté“ z poisťovní každý mesiac. A v neposlednom rade, stačí sa pozrieť na vozový park našich lekárov. Niekedy mi to pripadá, ako keby sa predbiehali, ktorí bude mať lepšie, drahšie, rýchlejšie vozidlo ako ten druhý. Veď keď dokážu zaplatiť úver či lízing 700-eur mesačne, tak už k tomuto nie je treba vôbec žiadny komentár.

Chudáci, tak zle sa oni majú. No keď majú sestre zvýšiť plat, tak vyplakávajú všade kde sa len dá. Robia 5 hodín denne, každú chvíľu majú dovolenku či voľno, kedy chodia navštevovať okolité i vzdialené destinácie a sestra samozrejme pracuje , pretože má „len“ 25 dní dovolenky, ktorú si musí rozplánovať na leto kedy aj lekár prípadne cez vianočné sviatky a ostatné dni kedy lekár nie je v ambulancii ona chodí do práce a zastupuje v niektorých úkonoch aj lekára. Vtedy sme pre nich a chod ich ambulancie dobré. Okrem toho, že vykonávame povolanie zdravotnej sestry, sme aj upratovačky, telefonistky, administratívne pracovníčky ….Pýtam sa Vás pani ministerka zdravotníctva, Vás pán premiér a Vás poslanci NR SR: „Kto a kedy bude mať páky na to, aby aj súkromní lekári adekvátne ohodnotili svojich zamestnancov?“

“ „Sestra zo súkromnej ambulancie“