Následky legislatívneho bezdomovectva sestier a pôrodných asistentiek – tlačová správa

28. februára 2014 Uverejnil

Dámy a páni,


Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) so znepokojením sleduje vývoj situácie v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Riaditeľ nemocnice Ján Belanský prišiel na kolektívne vyjednávania so sestrami a pôrodnými asistentkami s návrhom na zníženie ich miezd o 120 až 200 eur. Takéto opatrenie povedie u viacerých dotknutých sestier-samoživiteliek k existenčnému ohrozeniu ich rodín. Nejde pritom o ojedinelý návrh, keď s podobnými návrhmi prišli vedenia nemocníc aj v Krompachoch, Rimavskej Sobote a máme signály o príprave podobných opatrení aj v ďalších slovenských nemocniciach.


Znižovanie miezd sestier a pôrodných asistentiek považujeme za pokračovanie cielenej kampane, ktorú začalo ministerstvo zdravotníctva minulý týždeň tým, že zverejnilo mzdy sestier a lekárov v zdravotníckych zariadeniach. Manipulatívne zverejnenie najvyšších miezd, ktoré z desaťtisícov sestier v slovenských nemocniciach zarába len zopár protežantiek vedení nemocníc, malo vo verejnosti vytvoriť zdanie, že sestry a pôrodné asistentky sú už v súčasnosti vysoko finančne ohodnocované. Nepovažujeme preto za náhodu, že v takto cielene navodenej spoločenskej atmosfére zo strany ministerstva zdravotníctva, dochádza vo viacerých nemocniciach k znižovaniu miezd sestier a pôrodných asistentiek.


Tieto udalosti nás utvrdzujú v potrebe čo najskoršieho prijatia zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier, ktorý jednotlivým vedeniam nemocníc určí minimálnu hranicu miezd, pod ktorú nemôžu vedenia jednotlivých nemocníc ísť. Prípad bojnickej a ďalších spomenutých nemocníc sú dôsledkom legislatívneho bezdomovectva sestier a pôrodných asistentiek, na ktorých si vedenia nemocníc môžu bez škrupúľ zlepšovať svoje hospodárenie. OZ SaPA sa voči tomuto správaniu ostro ohradzuje. Zdôrazňujeme, že snaha OZ SaPA o legislatívnu garanciu platov sestier a pôrodných asistentiek nie je bojom za ich luxus alebo nadštandardné postavenie, ale o právo rodín sestier a pôrodných asistentiek nebyť na pokraji existenčného ohrozenia.Ohlasy v médiách:


aktuality