Sestry a pôrodné asistentky, stojme pri sebe Iba spoločne môžeme dosiahnuť dôstojné pracovné podmienky a ohodnotenie! VSTÚPTE DO NAŠICH RADOV STAŇ SA ČLENOM
Hospodárenie

Výkaz o majetku a záväzkov

24. januára 2013

Tlačivo k výkazu o majetku a záväzkov je možné stiahnuť tu: Výkaz o majetku a záväzkov.pdf

Hospodárenie

Výkaz o prijímoch a výdavkoch

24. januára 2013

Výkaz o prijímoch a výdavkoch je možné stiahnuť tu: Výkaz o prijímoch a výdavkoch.pdf

Vyjednávanie

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

24. januára 2013

Zákon o kolektívnom vyjednávaní (č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) je základným právnym predpisom upravujúcim procesnú stránku kolektívneho vyjednávania o kolektívnych…

Hospodárenie

Zákon o cestovných náhradách (1. časť)

24. januára 2013

Zákon o cestovných náhradách – Zákon č. 283/2002 Z. z. – úplné znenie Súvisiace predpisy: Sumy stravného pri domácich pracovných cestách Sadzby…

Vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie

24. januára 2013

Kolektívne vyjednávanie Ťažisko funkcie odborových orgánov pri zastupovaní záujmov zamestnancov spočíva v uzatváraní kolektívnych zmlúv. Úloha odborových orgánov v tejto oblasti vychádza…