Pán minister, to nie je fér!

2. decembra 2015 Uverejnil

Náplňou práce sestry je starostlivosť o pacienta. Cieľom práce ministra zdravotníctva má byť zabezpečenie čo najlepšej starostlivosti o pacientov a preto aj zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Dnes je však prácou ministra zabezpečenie čo najväčších ziskov pre majiteľov zdravotných poisťovní a pre majiteľov súkromných zdravotníckych zariadení. Vďaka tomu sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci musia popri svojej náročnej práci neustále myslieť na to, ako a či uživia seba a svoje rodiny.

Pán minister, to ozaj nie je fér!

Teraz ponúkate akúsi „ochranu“ nám sestrám pred nami sestrami. Roky sa vám a vašim predchodcom sťažujeme na zlé podmienky pre našu prácu. Protestujeme, štrajkujeme, demonštrujeme bez odozvy. Rovnako aj pacienti nie sú spokojní so zdravotnou starostlivosťou, ktorá sa im dostáva. Prečo ste doteraz ani vy ani vaši predchodcovia na to nereagovali práve takouto ponukou pomoci? Prečo namiesto riešenia problémov počúvame o nedostatku financií, údajne vysokých platoch sestier a ako na výsmech občanom a zdravému rozumu, každoročne sa dozvedáme o astronomických ziskoch zdravotných poisťovní. Povedzme si to na rovinu, ak by bolo zdravotníctvo z princípu stratový biznis, prečo sa rôzne investičné skupiny tak tlačia do podnikania v zdravotníctve? Hádam máme uveriť tomu, že rôzni naši a zahraniční „investori“ chcú sypať svoje peniaze do bezodnej diery nášho zdravotníctva? Opak je pravdou – rôzne investičné skupiny a súkromné firmy neúmerne bohatnú na NAŠOM (ešte stále?) VEREJNOM ZDRAVOTNíCTVE, zatiaľ čo pacienti sú právom nespokojní a sestry, ošetrovatelia a ostatní zdravotnícki pracovníci musia riešiť existenčné problémy od výplaty do výplaty.

Aj teraz, keď sme vám dali výstrahu vo forme výpovedí, stále ešte pracujeme, stále sa ešte staráme o našich pacientov. Od vás očakávame hľadanie uspokojivého riešenia, nie útoky na nás. Vy by ste sa teraz mali snažiť pritlačiť na tých, ktorí neúmerne profitujú na zdravotníctve. Určite sa s mnohými dobre poznáte. Stačí zodvihnúť telefón a povedať: „Jožko, Ferko, Milan, je čas, aby ste niečo pustili aj ľuďom, ktorí na vás robia. Je čas naozaj pridať tým, z ktorých žijete“. Namiesto toho vy všetku energiu venujete útokom na súdržnosť sestier a zdravotníckych pracovníkov.

Pán minister, to ozaj nie je fér,
že keď v týchto dňoch prichádzame z práce od našich pacientov, z médií sa dozvedáme rôzne hlúposti, polopravdy a manipulované fakty, ktoré majú zneistiť nás ako aj verejnosť. Vieme, že to nie je všetko len z vašej hlavy. Vieme, že dnes si na to platíte rôzne týmy odborníkov na mediálnu manipuláciu. Takisto väčšina médií je vám k dispozícii a spolupracuje na tejto špinavej hre. Tento informačný boj je náplňou práce mnohých dobre platených „odborníkov“ na ministerstve zdravotníctva ako aj v rôznych investičných skupinách. Minimálne tí vaši (naši) odborníci na ministerstve by sa mali venovať opačnej činnosti a to zlepšovaniu podmienok v našom verejnom zdravotníctve, nie boju proti zdravotníkom.

Pán minister, to ozaj nie je fér,
že po každodennej namáhavej práci máme doma riešiť boj s výplodmi vašich mediálnych poradcov, ktorí si v rovnakom čase užívajú svoje judášske peniaze. Je tu aj otázka pre všetkých tých pracovníkov médií a takzvaných „odborných týmov“, ktorí pomáhajú v boji proti nám: „to vám ozaj tých pár drobných navyše stojí za to, že zapredávate svoje svedomie a vymýšľate argumenty pre záujmy svojich chlebodárcov? Pre nich ste len užitočné nástroje, pre nás sa môžete kedykoľvek stať pacientom, ktorý potrebuje našu bezodkladnú pomoc. Myslite na to, keď počas dňa vymýšľate rôzne nepravdy a kauzy, zatiaľ čo my sa staráme o našich pacientov“.

Na záver, pán minister, poznamenám len fakt, že počty zdravotníckych pracovníkov v slovenských nemocniciach sú už teraz kriticky nízke. Je to vo veľkej miere zásluha ministerstva zdravotníctva – vás a vašich predchodcov. Doplácame na to my, zdravotnícki pracovníci tým, že napriek slabému ohodnoteniu musíme zastúpiť aj chýbajúce sily. Takto sa už ďalej fungovať nedá.
Doplácajú na to aj naši pacienti, a to pán minister, naozaj nie je fér.