Výpovede sestier – 1. december 2015

2. decembra 2015 Uverejnil

Analýza mediálnych vyjadrení ministra zdravotníctva k výpovediam nespokojných sestier a zdravotníckych pracovníkov.

Nedajme sa zastrašiť.

Prvý deň bežiacej výpovednej lehoty protestujúcich sestier a zdravotníckych pracovníkov sme boli svedkami zosilnenej antikampane pána ministra Čisláka, ktorému dosť nepresvedčivo asistovalo niekoľko riaditeľov nemocníc. Vyjadrenia ministra boli silácke a ich cieľom bola hlavne snaha o zneistenie protestujúcich sestier. Z výrazu jeho tváre však bolo vidieť, že ani on sám neverí tomu, čo hovorí. Aj na tvárach riaditeľov nemocníc sa odrážala zjavná bezradnosť, ktorá silno protirečila siláckym vyjadreniam ministra.

Pozrime sa na vec triezvymi očami…

Čo tak trápi nášho pána ministra?

Výpovede podalo dostatočné množstvo sestier na to, aby to narušilo chod viacerých nemocníc. Už teraz to predstavuje vážny problém, čo minister nechce na verejnosti priznať. Najviac sa obáva, aby sa k výpovediam nepridali ďalšie sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci.

Minister Čislák sa zjavne nedokáže zmieriť s tým, že tak veľa sestier našlo odvahu sa vzoprieť, napriek jeho doterajšej kampani (jeho nepresvedčivé turné po nemocniciach) a všetkým jeho zavádzajúcim vyjadreniam o pozitívach prijatého zákona. Navyše trápne ponúkol svoju demisiu vo februári 2016, ak zdravotnícke platy ozaj neporastú. Zabudol dodať, že idú voľby a on aj tak končí. SMER s Čislákom vo voľbách 2016 už neráta.

Áno, ani SMER už s Čislákom ďalej neráta, on len musí dohrať svoju trápnu rolu. Má čo najviac demoralizovať a zastrašiť nepohodlné sestry. To si musíme uvedomiť. So špinavou protikampaňou musia sestry počítať a hlavne ju musia s chladnou hlavou ustáť. Ak sestry vo výpovediach vydržia, minister bude stiahnutý do úzadia a rokovania so sestrami povedie niekto iný.

Aká je ministrova reakcia? O čo sa snaží?

Ministrer Čislák zaútočil na súdržnosť sestier. Chce nájsť jednotlivcov – štrajkokazov – ktorí za určité sľúbené výhody svoje výpovede stiahnu. To je hlavná úloha riaditeľov nemocníc. Preto deklarovali údajné štyri stiahnutia výpovedí, ktoré sú najpravdepodobnejšie len ministrovým zbožným želaním.

Veľkou prekážkou ministrových rozvratných snáh je DOHODA O SOLIDARITE, preto na ňu tak urputne útočí. Bez tejto dohody by riaditelia nemocníc veľmi ľahko verbovali štrajkokazov v radoch protestujúcich. Ponúkali by im neúmerné výhody, ktoré by bolo ozaj ťažké neprijať. Takto sa im to podarilo už veľa krát v minulosti. Terajšia DOHODA O SOLIDARITE im v tom bráni a preto sa ju snažia všemožne diskreditovať.Sestry si musia uvedomiť:

– že rôzne snahy o ich zneistenie budú pribúdať. Demagogická antikampaň, rôzne klamstvá, ohovárania a zahmlievanie sú bežným prostriedkom na rozloženie súdržnosti protestujúcich.

– že bojujú samé za seba. Ak teraz nevydržia, v budúcnosti s nimi bude jednané ešte horšie, pretože preukázali slabosť. Naopak, ak sestry vydržia, ukážu, že ich musí vláda ako aj vedenia nemocníc rešpektovať a okrem iného aj patrične ohodnotiť ich prácu.

Hlavné je teraz VYDRŽAŤ, a nedať sa odradiť antikampaňou v médiách, ani nátlakom riadacich pracovníkov. Boj o dosiahnutie rešpektu k sestrám a zdravotníckym pracovníkom je ešte len na začiatku. Ak protestujúci vydržia vo svojom úsilí, časom rétorika ministra zmekne a nastúpi snaha seriózne vyriešiť daný stav.