Slovensko je skokanom v hodnotení za dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Nie za kvalitu.

15. marca 2018 Uverejnil

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA
Slovensko je skokanom v hodnotení za dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Nie za kvalitu.
Slovensko získalo 13. miesto oproti minuloročnému 23. v rebríčku Euro Health Consumer Index (EHCI). Za nami sú všetky krajiny V4, dokonca aj Veľká Británia. Rebríček hodnotí úroveň zdravotníctva z pohľadu pacienta a na základe údajov pacientskych organizácií. Mnohí boli zaskočení nepochopiteľným nárastom kvality zdravotníctva na Slovensku oproti minulému roku. Sme nevídaným skokanom roka.

Pán minister Drucker sa po vyhlásení výsledkov sebavedomo postavil pred kamery s odôvodnením, že k tomu prispela zmena vo financovaní vyšetrení na CT. Zvýšil sa tak počet vyšetrení a skrátila sa čakacia doba. Navyše, podľa ministra tomu pomohlo lepšie vykazovanie údajov. Aká je však hodnovernosť zdrojov, ktorá zaručila tento skokovitý úspech Slovenska? Nečakaný výsledok Slovensko nezískalo skutočne preukázateľným zlepšením prístupu k zdravotnej starostlivosti, ale vďaka dotazníkom z pacientskych organizácií.

„Čo to všetko znamená? Aj keď sme dostali kladné body, boli za dostupnosť, nie za kvalitu zdravotnej starostlivosti. Nie je preto dôvod zaspať na vavrínoch. Chceme, aby pán minister Drucker začal konečne celoplošne a systémovo riešiť, prečo je Slovensko negatívne vnímané v kvalite zdravotnej starostlivosti. Čo platy v zdravotníctve, nedostatok sestier a ich prepracovanosť za zlé ohodnotenie, aká je dostupnosť liekov, preplnené čakárne, nízke platby poisťovní za úkony a služby zdravotníckych zariadení? V mnohých oblastiach sa medziročne nič nezmenilo. Je tu veľmi veľa priestoru na zlepšenie, pán minister, bez ohľadu na rebríček,“ povedala Monika Kavecká, predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.

Na Slovensku máme nízky počet lekárov na 1000 pacientov. Mimochodom, tento negatívny fakt bol spomenutý v správe uvedeného rebríčka. Čo sa týka sestier, priemerná krajina EÚ dnes vykazuje 8,4 sestry na 1000 obyvateľov, kým Slovensko len 5,75 sestry. Nezabúdajme tiež, že sme jedinou krajinou EÚ, v ktorej sa od roku 2000 znížil počet sestier.