TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

6. februára 2019 Uverejnil

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) stojí za hlavnou odborníčkou pre odbor ošetrovateľstvo Helenou Gondárovou-Vyhničkovou a žiada ministerku, aby nepočúvala iba ekonomicky motivované pseudo-argumenty zamestnávateľov.
 

Bratislava 5.2.2019
Asociácia nemocníc Slovenska vyvíja nátlak na ministerku zdravotníctva a lobuje za odvolanie hlavnej odborníčky pre odbor ošetrovateľstvo Heleny Gondárovej-Vyhničkovej. Pani Gondárová-Vyhničková sa dlhodobo snaží o udržanie a zlepšovanie zdravotnej starostlivosti poskytovanej vzdelaným sesterským personálom. Dlhodobo spolu s OZ SaPA a SK SaPA upozorňuje na nesystémový krok premenovania zdravotných asistentov na praktické sestry, ktorého cieľom je ušetriť v nemocniciach a ambulanciách na personále. Tento krok spôsobuje nejasnosti v kompetenciách a smeruje k nahrádzaniu sestier personálom s nižším vzdelaním. Pritom zahraničné štúdie jednoznačne dokazujú, že prítomnosť vzdelaných sestier pri pacientoch zachraňuje životy*.

„Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek stojí za hlavnou odborníčkou pre odbor ošetrovateľstvo Helenou Gondárovou-Vyhničkovou. Korene aktuálneho nátlaku Asociácie nemocníc Slovenska na ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby odvolala hlavnú odborníčku, siahajú k dlhodobým snahám o šetrenie na kvalitnej zdravotnej starostlivosti o pacientov. Pani Gondárová-Vyhničková sa snaží brániť zhoršovaniu kvality zdravotnej starostlivosti a tým je nepohodlná pre túto lobistickú skupinu,“ povedala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

„Žiadame ministerku zdravotníctva, aby nepočúvala iba pseudo-argumenty zamestnávateľov, ktorých vedú ekonomické záujmy, ale aby sledovala odbornosť svojich poradcov. Žiadame ju, aby si nenechala nanucovať na ministerstvo osoby, ktoré nehľadia na záujmy pacientov, ale na biznis ciele poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ dodáva Mária Javornická z OZ SaPA.

* štúdia jedného z najprestížnejších vedeckých žurnálov The Lancet: pri každom náraste počtu sestier s VŠ diplomom o 10% klesá úmernosť pacientov na chirurgických oddeleniach o 6% – https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62631-8/fulltext

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
Predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek
0907 944 088
ozsapa.sk@gmail.com