Tlačová správa OZ SaPA 2.10.2014

2. októbra 2014 Uverejnil

Vážené dámy, vážení páni,

dnes, 2. októbra 2014, uplynul presne rok, čo Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) postavilo pred Úradom vlády SR stanové mestečko ako prejav nespokojnosti s dlhodobým neriešením sociálneho postavenie sestier a pôrodných asistentiek.

Po roku, žiaľ, musíme konštatovať, že sa ich sociálne postavenie nijakým spôsobom nezlepšilo. Ministerstvo zdravotníctva SR dlhodobo a cieľavedome vytvára ilúziu, že sa v sociálnom postavení sestier niečo pripravuje, v skutočnosti len z mesiaca na mesiac odkladá riešenie nahromadených problémov. Pomalé tempo prípravy zdravotníckej legislatívy upravujúcej mzdové nároky sestier však nie je jediným problémom. Ministerstvo zdravotníctva sa zároveň vybralo nesprávnou cestou, keď chce jedným zákonom riešiť mzdové nároky všetkých zdravotníckych pracovníkom s výnimkou lekárov.

Čo však považuje OZ SaPA za absolútne neprijateľný prístup, je snaha ministerstva zdravotníctva o legislatívne zakotvenie delenia sestier na štátne a neštátne. Pritom uvedený návrh predpokladá, že sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach, kde nie je zriaďovateľom štát, by mali byť v otázke finančného ohodnotenia znevýhodnené. Pre OZ SaPA je neprijateľné, aby k tomu došlo, pretože kvalifikačné nároky a náročnosť práce je pri obidvoch skupinách sestier a pôrodných asistentiek rovnaká a štátne, ako aj neštátne zdravotnícke zariadenia sú v prevažnej miere financované z verejných zdrojov. Preto aj sestry pracujúce v neštátnych zariadeniach majú mať rovnaké minimálne garancie miezd.

Pred rokom nás po širokej medializácii stanového mestečka protestujúcich sestier a pôrodných asistentiek prijal premiér na Úrade vlády Robert Fico, stanové mestečko počas troch dní navštívilo viacero poslancov Národnej rady SR, ale aj súčasný prezident SR, vtedy jeden z prezidentských kandidátov Andrej Kiska. Žiaľ musíme povedať, že s poklesom záujmu médií sa vytratil aj záujem politikov o riešenie problematiky sestier a pôrodných asistentiek.

OZ SaPA je pripravené organizovať ďalšie akcie poukazujúce na neprijateľný stav legislatívneho bezdomovectva sestier a pôrodných asistentiek, ktorý ma priamy dopad na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našom zdravotníctve. Zároveň OZ SaPA vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR, aby urýchlene pristúpilo ku komplexnému riešeniu ich sociálneho postavenia aspoň na úrovni zrušeného zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.

„Monika Kavecká“