Vláda chce chrániť ľudské životy, ale chýba nám stabilizované zdravotníctvo

13. decembra 2021 Uverejnil

Súčasné zdravotníctvo, v ktorom sa nachádzame, stále nie je stabilizované. I keď vláda podnikla viaceré kroky v protipandemických opatreniach, ak sa nezastabilizuje zdravotnícky systém a nebude prioritou, spôsobí Slovensku absolútny kolaps. Na jednej strane je dôležité prízvukovať verejnosti, že ľudské životy a zdravie sú tie najhodnotnejšie, no na druhej strane, aj zabezpečiť kompletnú stabilizáciu zdravotníckeho systému na Slovensku. Videli sme riešenia, je nutná konštruktívna diskusia a na základe nej zmeny vo fungovaní slovenského zdravotníctva. Práve preto Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s návrhom rozpočtu, ktorý je navrhnutý na rok 2022. Podľa predloženého rozpočtu je jasné, že opäť nenastala zásadná zmena vo finančnom ohodnotení zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. Viackrát sme žiadali a poukazovali na to, že je potrebné zvýšenie koeficientov odmeňovania pre zdravotníckych pracovníkov, ktoré je v zákone 578/2004 Z. z. zohľadňujú možnosti slovenského zdravotníctva a reflektujú na vývoj odmeňovania zdravotníckych pracovníkov v okolitých štátoch. Žiadame vládu SR a vládnych parlamentných poslancov, aby ešte prehodnotili v úzkej spolupráci s profesijnými komorami a zdravotníckymi odborovými organizáciami navrhovaný štátny rozpočet pre oblasť slovenského zdravotníctva.