Výzva k vyjednávaniu

20. februára 2014 Uverejnil

Vážení občania,

ako ste boli informovaní minulý týždeň, Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) rozbehlo popri billbordovej kampani s textom: „PÁN PREMIÉR, SKÚSTE SI ĽUDÍ ZÍSKAŤ SKUTKAMI, NIELEN SĽUBMI.“ aj kampaň na sociálnej sieti Facebook, kde prostredníctvom krátkeho videa z brífingu OZ SaPA pred jedným z billbordov informovalo verejnosť o svojich požiadavkách. S potešením môžeme konštatovať, že počet zhliadnutí videa – približne 300 tisíc vysoko prekročil naše očakávania.

Zrejme toto video nevideli kompetentní pracovníci ministerstva zdravotníctva, ktorí nás pozvali na 4. marca 2014 rokovať o zákone, ktorý ma riešiť spoločne ohodnotenie všetkých pracovníkov v zdravotníctve okrem lekárov. OZ SaPA považuje takéto riešenie za absolútne neprijateľné. Každému súdnemu človeku je jasné, že v jednom zákone sa nedajú skĺbiť rôzne potreby a špecifiká jednotlivých zdravotníckych profesií, ktorí sú združení v 11 komorách a dvoch odborových združeniach.

V takomto postupe ministerstva zdravotníctva vidíme zámer oddiaľovať riešenie problémov mzdového ohodnotenia sestier a pôrodných asistentiek pod rúškom navodenia atmosféry nekonečného dohadovania sa o znení zákona o spoločnom ohodnotení všetkých pracovníkov v zdravotníctve okrem lekárov. Pritom ide o zákon chybný v samotnej filozofii, keď jeho ambíciou je skĺbiť nespojiteľné, pričom je OZ SaPA presvedčené, že si to samotný navrhovateľ – ministerstvo zdravotníctva – v plnej miere uvedomuje.

Žiadame preto ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú o osobitné rokovanie s OZ SaPA, kde sa budú riešiť výlučne otázky mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek. Sme presvedčené, že problematika ohodnotenia a sociálneho zabezpečenia je primárne agendou odborov a nie profesijných komôr. Veď podobný postup ministerstvo zdravotníctva zvolilo aj v roku 2011, kedy ich hlavným partnerom pri vyjednávaniach bolo Lekárske odborové združenie.

V prípade ak sa neuskutočnia samostatné rokovania ministerstva zdravotníctva s OZ SaPA bude to jasný dôkaz, že ministerstvo zdravotníctva hrá na čas a hľadá spôsob ako sa nedohodnúť. „Monika Kavecká“