Zasadnutie Rady predsedov, Výboru a Revíznej komisie OZ SaPA

28. februára 2014

Zasadnutie Výboru a Revíznej komisie OZ SaPA s Radou predsedov OZ SaPA V Žiline 21.02.-22.02.2014    V dňoch 21.02. – 22.02.2014 sa uskutočnilo…

Následky legislatívneho bezdomovectva sestier a pôrodných asistentiek – tlačová správa

28. februára 2014

Dámy a páni, Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) so znepokojením sleduje vývoj situácie v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so…

List sestry pracujúcej v súkromnej ambulancii

20. februára 2014

Vážená pani Kavecká, predsedníčka OZ SaPA, prezidentka SKSaPA pani Lazorová, milé kolegyne a kolegovia ! Som zdravotná sestra, ktorá pracuje v neštátnom…

Otvorený list dekanovi LF UK Bratislava Prof. MUDr. P. Labašovi, CSc.

20. februára 2014

Vážená pani kolegyňa,dovoľte mi, aby som vyslovila slová, že takéto sestry potrebuje táto spoločnosť.Sestry čo dokážu úprimným a zároveň vysoko odborným spôsobom…

Výzva k vyjednávaniu

20. februára 2014

Vážení občania, ako ste boli informovaní minulý týždeň, Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) rozbehlo popri billbordovej kampani s textom:…