Hospodárenie

Cestovný príkaz

24. januára 2013
Hospodárenie

Výkaz o majetku a záväzkov

24. januára 2013
Hospodárenie

Výkaz o prijímoch a výdavkoch

24. januára 2013
Vyjednávanie

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

24. januára 2013
Hospodárenie

Zákon o cestovných náhradách (1. časť)

24. januára 2013
Vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie

24. januára 2013
Hospodárenie

Zákon o cestovných náhradách (2. časť)

24. januára 2013
Vyjednávanie

Zákonník práce – výkon odborovej činnosti

24. januára 2013

Stredné Slovensko – Zaregistrované ZOO SaPA

26. októbra 2012

ZOO SaPA pri Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský MikulášPalúčanská 25 ,031 23 Liptovský Mikuláškontakt na výbor:

Západné Slovensko – Funkčné ZOO SaPA

26. októbra 2012

ZOO SaPA pri FNsP Nové Zámky,Slovenská 11/A, Nové Zámky 940 34 kontakt na výbor:

OZSaPA a LOZ podpísali dňa 22.10.2012 zmluvu o vzájomnej spolupráci !

22. októbra 2012

zdroj ta3.com http://www.ta3.com/clanok/1008129/tb-socialne-prava-zdravotnikov.html Text prehlásenia OZSaPA v mene predsednícky Mgr. Ivety Svetlanskej Vážené dámy, páni ! Odborové združenie Sestier a pôrodných asistentiek…

O nás

Protest – 10.10.2012

10. októbra 2012

Autentický záznam z protestu a jednotlivé vystúpenia hostí : Všetko, čo sme zaznamenali !  

O nás

Protest – 24.7.2012

24. júla 2012

Celú dokumentáciu z protestu pred NR SR „SME TAM KDE SME BOLI PRED ROKOM“ dňa 24.7.2012  zabezpečili a dodali občianksí aktivisti VÍZIA21. ĎAKUJEME…